Usluge

Upravljanje zrakoplovnim informacijama

Prikupljamo, obrađujemo, uređujemo, objavljujemo i distribuiramo zrakoplovne podatke i informacije neophodne za sigurnost, redovitost i učinkovitost zračne plovidbe.

Zrakoplovno informiranje

Korisnicima zračnog prostora informacije pružamo putem produkata zrakoplovnih informacija:

  • eAIP (uključujući: AMDT/SUP, AIC, zrakoplovne karte, NOTAM)
  • PIB, Popis važećih NOTAM-a i liste provjere 
  • VFR priručnik i VFR karta.

Svi produkti zrakoplovnih informacija koje trenutačno pružamo distribuiraju se registriranim korisnicima, a dostupni su i u Europskoj bazi AIS podataka (EAD) s izuzetkom VFR priručnika i karte. Također, u pripremi je i pružanje skupova podataka. 

Za usluge preduzletnog informiranja korisnicima su na raspolaganju Centralni ARO odjel Split, selfbriefing terminali na svim međunarodnim zračnim lukama i Internet Briefing

U okviru Službe zrakoplovnog informiranja (AIM/AIS) Međunarodni NOTAM odjel (NOF) – H24 i Odjel zrakoplovnih glasila osiguravaju pružanje kvalitetnih zrakoplovnih informacija i produkata.

Uredba Komisije (EU) 73/2010 i Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/373, ICAO-ov Aneks15, ICAO-ov Dokument 10066, ICAO-ov Dokument 8126 temelj su pružanja usluge zrakoplovnog informiranja, a uključuju se i preporuke i upute Eurocontrola.

AIM/AIS produkti

Zbornik zrakoplovnih informacija − eAIP

Novo:

WEF 30 DEC 2021: AIRAC AIP AMDT 012/2021
WEF 01 JAN 2022: AIC A 011/2021
WEF 17 NOV 2021: AIC B 003/2021, AIC B 004/2021
WEF 02 DEC 2021: AIRAC AIP AMDT 011/2021, AIP SUP 008/2021
WEF 04 NOV 2021: AIRAC AIP AMDT 010/2021
WEF 07 OCT 2021: AIRAC AIP AMDT 009/2021
WEF 26 AUG 2021: AIC A 009/2021, AIC A 010/2021

Važno: prilikom provjere važećih zrakoplovnih podataka, uz AIP, AIP AMDT, AIP SUP i AIC, uvijek provjeriti i informacije objavljene putem NOTAM poruka.

Također, popis publikacija dostupnih korisnicima naveden je na kraju svake NOTAM liste.

Uputa za upotrebu početne stranice eAIP-a RH

Pretplata i obnavljanje pretplate na zrakoplovne publikacije za 2022. 

VFR priručnik

Pregledna VFR karta

Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3
Sektor 4Sektor 5 | Sektor 6

NOTAM lista

A B C

Planiranje leta

Upute za popunjavanje
Obrazac

Upitnici

Proizvodi i usluge

PBN upitnik

Originatori

Osnovna je odgovornost originatora ažuriranje i pravovremena dostava podataka za objavu prilikom planiranja uvođenja promjena, a druge odgovornosti utvrđene su sporazumima o razini pružanja usluga sa Službom AIM/AIS. 

Kada se uvode promjene koje rezultiraju odgovarajućom objavom podataka sukladno sustavu AIRAC, potrebno je pripaziti na rok dostave podataka Odjelu zrakoplovnih glasila kako bi zrakoplovne informacije bile pripremljene za stupanje na snagu na željeni AIRAC datum. 

Za pregled rokova za dostavu podataka i njihovo stupanje na snagu pogledajte tablicu u nastavku. 

Obrasci i upute

Ovdje možete pronaći obrasce za dostavu sirovih podataka Službi zrakoplovnog informiranja AIM/AIS. 

Obrazac za dostavu promjene podataka − AIP i NOTAM

Upute za ispunjavanje obrasca dostupne su u okviru zrakoplovne okružnice.

Poleđina obrasca sadrži sve informacije koje se, prema zahtjevima ICAO-ova Aneksa 15, moraju objaviti sukladno sustavu AIRAC.

U tablici na poleđini obrasca originator podataka treba provjeriti:

  • nalazi li se podatak na popisu podataka koji podliježu objavi putem sustava AIRAC
  • datum stupanja informacije na snagu te odgovarajući datum do kojeg je AIM/AIS-u potrebno dostaviti sirove podatke.

Nakon toga uspostavlja se kontakt s AIM/AIS-om i dogovara daljnji tijek pripreme za objavu.

Obrazac preuzmite ovdje.

Obrazac za dostavu i objavu SNOWTAM-a

U slučaju zahtjeva za objavu SNOWTAM-a zahtjev se dostavlja putem niže objavljenog obrasca i na način opisan na poleđini obrasca.

Za sve zračne luke obrazac preuzmite ovdje.

Obrazac za dostavu promjene podataka − AIC

U svrhu objave podataka putem zrakoplovne okružnice, originatori popunjavaju sve rubrike obrasca osim zadnje dvije koje su vezane uz suglasnost i osobu koja od strane Odjela zrakoplovnih glasila zaprima sirove podatke.

Obrazac preuzmite ovdje.

Pretplata i obnavljanje pretplate za zrakoplovne publikacije

Obrazac preuzmite ovdje.

Upute za operatore VFR aerodroma

Upute za operatore VFR aerodroma koji objavljuju podatke putem usluge zrakoplovnog informiranja.

Upute preuzmite ovdje.

ZADNJI DATUM PREDAJE PODATAKA AIS-U NA OBJAVUDATUM DISTRIBUCIJE PUBLIKACIJA KORISNICIMAAIRAC DATUM STUPANJA NA SNAGU
04 FEB 202111 MAR 202122 APR 2021
04 MAR 202108 APR 202120 MAY 2021
01 APR 202106 MAY 202117 JUN 2021
28 APR 202102 JUN 202115 JUL 2021
27 MAY 202101 JUL 202112 AUG 2021
24 JUN 202129 JUL 202109 SEP 2021
22 JUL 202126 AUG 202107 OCT 2021
19 AUG 202123 SEP 202104 NOV 2021
16 SEP 202121 OCT 202102 DEC 2021
13 OCT 202117 NOV 202130 DEC 2021
11 NOV 202116 DEC 202127 JAN 2022
09 DEC 202113 JAN 202224 FEB 2022

Odricanje od jamstva

Sadržaji su navedeni bez ikakvih jamstava, bilo izričitih ili implicitnih. Osobito ne jamčimo da su sadržaji pouzdani, cjeloviti, sveobuhvatni, ispravni ili ažurirani, da će ove stranice biti dostupne u određenom razdoblju ili na određenoj lokaciji, da će bilo kakvi nedostaci ili pogreške biti uklonjeni te da sadržaji nemaju viruse ili neke druge štetne komponente.

Korištenje podataka na ovim stranicama za pripremu leta u isključivoj je odgovornosti korisnika.

Autorsko pravo

Sva prava pridržana. Nijedan dio Zbornika zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP RH) ili VFR priručnika ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način pohranjivati u baze podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pisane dozvole izdavača, osim u slučajevima kratkih navoda u stručnim člancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela Zbornika zrakoplovnih informacija ili VFR priručnika u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/2003).