Usluge

Upravljanje zrakoplovnim informacijama

Prikupljamo, obrađujemo, uređujemo, objavljujemo i distribuiramo zrakoplovne podatke i informacije neophodne za sigurnost, redovitost i učinkovitost zračne plovidbe.

Zrakoplovno informiranje

Korisnicima zračnog prostora informacije pružamo putem produkata zrakoplovnih informacija:

 • eAIP (uključujući: AMDT/SUP, AIC, zrakoplovne karte, NOTAM)
 • PIB, Popis važećih NOTAM-a i liste provjere 
 • VFR priručnik i VFR karta.

Svi produkti zrakoplovnih informacija koje trenutačno pružamo distribuiraju se registriranim korisnicima, a dostupni su i u Europskoj bazi AIS podataka (EAD) s izuzetkom VFR priručnika i karte. Također, u pripremi je i pružanje skupova podataka. 

Za usluge preduzletnog informiranja korisnicima su na raspolaganju Centralni ARO odjel Split, selfbriefing terminali na svim međunarodnim zračnim lukama i Internet Briefing

U okviru Službe zrakoplovnog informiranja (AIM/AIS) Međunarodni NOTAM odjel (NOF) – H24 i Odjel zrakoplovnih glasila osiguravaju pružanje kvalitetnih zrakoplovnih informacija i produkata.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 i (EU) 2020/469, ICAO-ov Aneks 15, ICAO-ov Dokument 10066, ICAO-ov Dokument 8126 temelj su pružanja usluge zrakoplovnog informiranja, a uključuju se i preporuke i upute Eurocontrola.

AIM/AIS produkti

Važno za korištenje eAIP-a

Cijenjeni korisnici eAIP-a,

s obzirom na to da su određene funkcionalnosti eAIP-a vezane uz upotrebu preglednika Internet Explorera koji će u lipnju ove godine biti zamijenjen preglednikom MS Edge, a kako biste i dalje mogli pregledavati sadržaj eAIP-a, potrebno je na svojim računalima omogućiti funkciju Internet Explorer mode u pregledniku MS Edge.

Niže je kratak postupak za uključivanje i upotrebu funkcije Internet Explorer mode:

 1. Kliknite na Opcije u gornjem desnom kutu preglednika Edge te odaberite Postavke.
 2. Kliknite na Zadani preglednik u lijevom izborniku.
 3. Pronađite Dopusti ponovo učitavanje web-mjesta u načinu rada za Internet Explorer i u padajućem izborniku odaberite Dopusti.
 4. Ako budete morali ponovno pokrenuti preglednik, kliknite na Ponovno pokreni.
 5. Za prebacivanje na način rada za Internet Explorer, kliknite na Opcije i odaberite Ponovno učitaj u načinu rada u pregledniku Internet Explorer.
 6. Kliknite na Otvori u pregl. Microsoft Edge za povratak na standardni način rada ili kliknite na Prikaži na alatnoj traci za dodavanje gumba za izlaz na alatnu traku.

Preporučujemo da to učinite prvom mogućom prilikom i počnete upotrebljavati samo preglednik Edge za pristup eAIP-u i njegovu upotrebu.

Napomena: Drugi preglednici su referencirani tijekom testiranja, poput Opere 10 i Google Chrome 15, no opširna validacija za njih nije provedena, stoga kako ispravno funkcioniranje podataka na DVD-ROM-u nije testirano na drugim preglednicima, korištenje ostalih preglednika (osim Microsoft Edge) se ne preporuča, zbog potencijalnog povlačenja starih informacija koje se nalaze u „cache“ memoriji uređaja.

 

Zbornik zrakoplovnih informacija − eAIP

Novo:

WEF 05 OCT 2023: AIRAC AIP AMDT 009/2023, AIRAC AIP SUP 008/2023
WEF 24 AUG 2023: AIC B 001/2023, AIC B 002/2023
WEF 07 SEP 2023: AIRAC AIP AMDT 008/2023, AIRAC AIP SUP 007/2023
WEF 10 AUG 2023: AIRAC AIP AMDT 007/2023

Važno: prilikom provjere važećih zrakoplovnih podataka, uz AIP, AIP AMDT, AIP SUP i AIC, uvijek provjeriti i informacije objavljene putem NOTAM poruka.

Također, popis publikacija dostupnih korisnicima naveden je na kraju svake NOTAM liste.

Uputa za upotrebu početne stranice eAIP-a RH

Pretplata i obnavljanje pretplate na zrakoplovne publikacije za 2023.

VFR priručnik

Pregledna VFR karta

Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3
Sektor 4Sektor 5 | Sektor 6

NOTAM lista

A B C M

Planiranje leta

Upute za popunjavanje
Obrazac

Upitnici

Proizvodi i usluge

PBN upitnik

Originatori

Osnovna je odgovornost originatora ažuriranje i pravovremena dostava podataka za objavu prilikom planiranja uvođenja promjena, a druge odgovornosti utvrđene su sporazumima o razini pružanja usluga sa Službom AIM/AIS. 

Kada se uvode promjene koje rezultiraju odgovarajućom objavom podataka sukladno sustavu AIRAC, potrebno je pripaziti na rok dostave podataka Odjelu zrakoplovnih glasila kako bi zrakoplovne informacije bile pripremljene za stupanje na snagu na željeni AIRAC datum. 

Za pregled rokova za dostavu podataka i njihovo stupanje na snagu pogledajte tablicu u nastavku. 

Obrasci i upute

Ovdje možete pronaći obrasce za dostavu sirovih podataka Službi zrakoplovnog informiranja AIM/AIS. 

Obrazac za dostavu promjene podataka − AIP i NOTAM

Upute za ispunjavanje obrasca dostupne su u okviru zrakoplovne okružnice.

Poleđina obrasca sadrži sve informacije koje se, prema zahtjevima ICAO-ova Aneksa 15, moraju objaviti sukladno sustavu AIRAC.

U tablici na poleđini obrasca originator podataka treba provjeriti:

 • nalazi li se podatak na popisu podataka koji podliježu objavi putem sustava AIRAC
 • datum stupanja informacije na snagu te odgovarajući datum do kojeg je AIM/AIS-u potrebno dostaviti sirove podatke.

Nakon toga uspostavlja se kontakt s AIM/AIS-om i dogovara daljnji tijek pripreme za objavu.

Obrazac preuzmite ovdje.

Obrazac za dostavu i objavu SNOWTAM-a

U slučaju zahtjeva za objavu SNOWTAM-a zahtjev se dostavlja putem niže objavljenog obrasca i na način opisan na poleđini obrasca.

Za sve zračne luke obrazac preuzmite ovdje.

Obrazac za dostavu promjene podataka − AIC

U svrhu objave podataka putem zrakoplovne okružnice, originatori popunjavaju sve rubrike obrasca osim zadnje dvije koje su vezane uz suglasnost i osobu koja od strane Odjela zrakoplovnih glasila zaprima sirove podatke.

Obrazac preuzmite ovdje.

Upute za operatore VFR aerodroma

Upute za operatore VFR aerodroma koji objavljuju podatke putem usluge zrakoplovnog informiranja.

Upute preuzmite ovdje.

ZADNJI DATUM PREDAJE PODATAKA OZG-U NA OBJAVUDATUM DISTRIBUCIJE PUBLIKACIJA KORISNICIMAAIRAC DATUM STUPANJA NA SNAGU
11 NOV 202215 DEC 202226 JAN 2023
09 DEC 202212 JAN 202323 FEB 2023
05 JAN 202309 FEB 202323 MAR 2023
03 FEB 202309 MAR 202320 APR 2023
03 MAR 202306 APR 202318 MAY 2023
31 MAR 202304 MAY 202315 JUN 2023
28 APR 202301 JUN 202313 JUL 2023
26 MAY 202329 JUN 202310 AUG 2023
26 JUN 202327 JUL 202307 SEP 2023
21 JUL 202324 AUG 202305 OCT 2023
18 AUG 202321 SEP 202302 NOV 2023
15 SEP 202319 OCT 202330 NOV 2023
13 OCT 202316 NOV 202328 DEC 2023
10 NOV 202314 DEC 202325 JAN 2024
08 DEC 202311 JAN 202422 FEB 2024
05 JAN 202408 FEB 202421 MAR 2024

Odricanje od jamstva

Sadržaji su navedeni bez ikakvih jamstava, bilo izričitih ili implicitnih. Osobito ne jamčimo da su sadržaji pouzdani, cjeloviti, sveobuhvatni, ispravni ili ažurirani, da će ove stranice biti dostupne u određenom razdoblju ili na određenoj lokaciji, da će bilo kakvi nedostaci ili pogreške biti uklonjeni te da sadržaji nemaju viruse ili neke druge štetne komponente.

Korištenje podataka na ovim stranicama za pripremu leta u isključivoj je odgovornosti korisnika.

Autorsko pravo

Sva prava pridržana. Nijedan dio Zbornika zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP RH) ili VFR priručnika ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način pohranjivati u baze podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pisane dozvole izdavača, osim u slučajevima kratkih navoda u stručnim člancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela Zbornika zrakoplovnih informacija ili VFR priručnika u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/2003).