Usluge

Upravljanje zrakoplovnim informacijama

Prikupljamo, obrađujemo, uređujemo, objavljujemo i distribuiramo zrakoplovne podatke i informacije neophodne za sigurnost, redovitost i učinkovitost zračne plovidbe.

Zrakoplovno informiranje

Korisnicima zračnog prostora informacije pružamo putem produkata zrakoplovnih informacija:

  • eAIP (uključujući: AMDT/SUP, AIC, zrakoplovne karte, NOTAM)
  • PIB, Popis važećih NOTAM-a i liste provjere 
  • VFR priručnik i VFR karta.

Svi produkti zrakoplovnih informacija koje trenutačno pružamo distribuiraju se registriranim korisnicima, a dostupni su i u Europskoj bazi AIS podataka (EAD) s izuzetkom VFR priručnika i karte. Također, u pripremi je i pružanje skupova podataka. 

Za usluge preduzletnog informiranja korisnicima su na raspolaganju Centralni ARO odjel Split, selfbriefing terminali na svim međunarodnim zračnim lukama i Internet Briefing

U okviru Službe zrakoplovnog informiranja (AIM/AIS) Međunarodni NOTAM odjel (NOF) – H24 i Odjel zrakoplovnih glasila osiguravaju pružanje kvalitetnih zrakoplovnih informacija i produkata.

Uredba Komisije (EU) 73/2010 i Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/373, ICAO-ov Aneks15, ICAO-ov Dokument 10066, ICAO-ov Dokument 8126 temelj su pružanja usluge zrakoplovnog informiranja, a uključuju se i preporuke i upute Eurocontrola.

Originatori

Osnovna je odgovornost originatora ažuriranje i pravovremena dostava podataka za objavu prilikom planiranja uvođenja promjena, a druge odgovornosti utvrđene su sporazumima o razini pružanja usluga sa Službom AIM/AIS. 

Kada se uvode promjene koje rezultiraju odgovarajućom objavom podataka sukladno sustavu AIRAC, potrebno je pripaziti na rok dostave podataka Odjelu zrakoplovnih glasila kako bi zrakoplovne informacije bile pripremljene za stupanje na snagu na željeni AIRAC datum. 

Za pregled rokova za dostavu podataka i njihovo stupanje na snagu pogledajte tablicu u nastavku. 

Obrasci i upute

Ovdje možete pronaći obrasce za dostavu sirovih podataka Službi zrakoplovnog informiranja AIM/AIS. 

Obrazac za dostavu promjene podataka − AIP i NOTAM

Upute za ispunjavanje obrasca dostupne su u okviru zrakoplovne okružnice.

Poleđina obrasca sadrži sve informacije koje se, prema zahtjevima ICAO-ova Aneksa 15, moraju objaviti sukladno sustavu AIRAC.

U tablici na poleđini obrasca originator podataka treba provjeriti:

  • nalazi li se podatak na popisu podataka koji podliježu objavi putem sustava AIRAC
  • datum stupanja informacije na snagu te odgovarajući datum do kojeg je AIM/AIS-u potrebno dostaviti sirove podatke.

Nakon toga uspostavlja se kontakt s AIM/AIS-om i dogovara daljnji tijek pripreme za objavu.

Obrazac preuzmite ovdje.

Obrazac za dostavu i objavu SNOWTAM-a

U slučaju zahtjeva za objavu SNOWTAM-a zahtjev se dostavlja putem niže objavljenih obrazaca i na način opisan na poleđini obrazaca.

Za LDZA obrazac preuzmite ovdje.

Za ostale zračne luke obrazac preuzmite ovdje.

Obrazac za dostavu promjene podataka − AIC

U svrhu objave podataka putem zrakoplovne okružnice, originatori popunjavaju sve rubrike obrasca osim zadnje dvije koje su vezane uz suglasnost i osobu koja od strane Odjela zrakoplovnih glasila zaprima sirove podatke.

Obrazac preuzmite ovdje.

Pretplata i obnavljanje pretplate za zrakoplovne publikacije

Obrazac preuzmite ovdje.

Upute za operatore VFR aerodroma

Upute za operatore VFR aerodroma koji objavljuju podatke putem usluge zrakoplovnog informiranja.

Upute preuzmite ovdje.

ZADNJI DATUM PREDAJE PODATAKA AIS-U NA OBJAVUDATUM DISTRIBUCIJE PUBLIKACIJA KORISNICIMAAIRAC DATUM STUPANJA NA SNAGU
20 SEP 201924 OCT 201905 DEC 2019
18 OCT 201921 NOV 201902 JAN 2020
15 NOV 201919 DEC 201930 JAN 2020
13 DEC 201916 JAN 202027 FEB 2020
10 JAN 201913 FEB 202026 MAR 2020
07 FEB 202012 MAR 202023 APR 2020
06 MAR 202009 APR 202021 MAY 2020
03 APR 202007 MAY 202018 JUN 2020
01 MAY 202004 JUN 202016 JUL 2020
29 MAY 202002 JUL 202013 AUG 2020
26 JUN 202030 JUL 202010 SEP 2020
24 JUL 202027 AUG 202008 OCT 2020
21 AUG 202024 SEP 202005 NOV 2020
18 SEP 202022 OCT 202003 DEC 2020
16 OCT 202019 NOV 202031 DEC 2020
13 NOV 202017 DEC 202028 JAN 2021
11 DEC 202014 JAN 202125 FEB 2021

Odricanje od jamstva

Sadržaji su navedeni bez ikakvih jamstava, bilo izričitih ili implicitnih. Osobito ne jamčimo da su sadržaji pouzdani, cjeloviti, sveobuhvatni, ispravni ili ažurirani, da će ove stranice biti dostupne u određenom razdoblju ili na određenoj lokaciji, da će bilo kakvi nedostaci ili pogreške biti uklonjeni te da sadržaji nemaju viruse ili neke druge štetne komponente.

Korištenje podataka na ovim stranicama za pripremu leta u isključivoj je odgovornosti korisnika.

Autorsko pravo

Sva prava pridržana. Nijedan dio Zbornika zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP RH) ili VFR priručnika ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način pohranjivati u baze podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pisane dozvole izdavača, osim u slučajevima kratkih navoda u stručnim člancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela Zbornika zrakoplovnih informacija ili VFR priručnika u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/2003).