Kompanija

Upravljačka struktura

Upravljačka struktura Hrvatske kontrole zračne plovidbe sastoji se od Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine. U skladu sa Statutom ustrojeni su sljedeći organi Društva.

Uprava

  • mr. sc. Mario Kunovec-Varga, direktor

Rođen 1973. u Zagrebu.

Obrazovanje:
Završio je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog inženjera fizike. Završio je i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te stekao zvanje magistra znanosti na studiju Poslovne ekonomije, smjeru Poslovno upravljanje – MBA, znanstvena grana organizacija i menadžment.

Radno iskustvo:
Poslovnu karijeru započeo je 1999. u Upravi kontrole leta koja je bila u sklopu Ministarstva pomorstva prometa i veza, i to u Centru aerodromske kontrole leta Dubrovnik. Od 2000. nastavlja rad u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe napredujući do više rukovoditeljskih pozicija koje obnaša od 2011. Na funkciju direktora Društva dolazi 2023. s pozicije rukovoditelja Ureda za strategiju, razvoj i međunarodne odnose.

Nadzorni odbor

  • mr. sc. Dora Matošić – predsjednica
  • Davor Tretinjak – zamjenik predsjednice
  • izv. prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović – član
  • Željko Gojko – član

Skupština

  • Oleg Butković, potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture – predsjednik
  • izv. prof. dr. sc. Marko Primorac, ministar financija – član
  • Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane – član

Zapisnici

Na ovoj poveznici možete pogledati zaključke s održanih sjednica Nadzornog odbora i Skupštine Društva.