Politika privatnosti

Kako brinemo za sigurnost zračne plovidbe tako brinemo i o sigurnosti i privatnosti svojih korisnika, poštujući sve primjenjive propise koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Politika privatnosti

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica (dalje u tekstu: „HKZP“) Politikom privatnosti štiti privatnost svojih korisnika i brine o njihovim osobnim podacima u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, kao i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Politikom privatnosti HKZP se obvezuje obrade osobnih podataka provoditi isključivo prema načelima Uredbe.

HKZP je uspostavio upravljanje zaštitom osobnih podataka kroz utvrđivanje uloga, odgovornosti, pravila i načela obrade, mjera zaštite, procjenu učinka, izvještavanje, nadzor te kontinuirano podizanje svijesti na području zaštite osobnih podataka.

HKZP kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i izloženost riziku zaštite osobnih podataka, kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi sukladno propisima i dobrim praksama zaštite osobnih podataka.

Ova Politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom mrežnih stranica HKZP-a nakon promjene ili nadopune potvrđujete svoju suglasnost s tim izmjenama i dopunama.

Voditelj zbirke i ovlaštena osoba za zaštitu podataka

Voditelj zbirke osobnih podataka je HKZP.

HKZP je svoje izvršitelje obrade Vaših osobnih podataka obvezao na postupanje jednako onome koje je obrazloženo u ovoj Politici privatnosti.

U HKZP-u je imenovan službenik za zaštitu podataka, koji je dostupan na e-adresi:

Zakonitost, poštenost i transparentnost

HKZP će Vaše osobne podatke obrađivati samo temeljem zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove.

Podaci koji se odnose na Vas prikupljat će se, upotrebljavati, davati na uvid i/ili na neki drugi način obrađivati na transparentan način.

Informacije o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje eventualnih pritužbi i zahtjevu za ažuriranje podataka možete dobiti od službenika za zaštitu podataka na e-adresi:

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci prikupljat će se u izričite i zakonite svrhe i obrađivat će se na način koji je u skladu s tim svrhama.

Osobni podaci koje prikupljamo primjereni su, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj obrade (HKZP) i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

Točnost i integritet podataka

Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni. Uzimajući u obzir svrhe u koje se osobni podaci obrađuju, HKZP će poduzeti razumne mjere kako bi se osiguralo da se osobni podaci koji nisu točni isprave ili izbrišu bez odlaganja.

Sloboda izbora

O osobnim podacima koje dostavljate HKZP-u odlučujete Vi. Ako odlučite da Vaše podatke ne želite dostaviti HKZP-u, tada možda nećete imati potpun pristup do određenih mjesta, tj. funkcija na mrežnim stranicama. 

Ograničenje pohrane

Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima, internim aktima HKZP-a ili Vašom suglasnošću za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Cjelovitost i povjerljivost

S ciljem zaštite osobnih podataka koje šaljete preko ove mrežne stranice, HKZP koristi fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti te neprestano nadograđuje i testira svoju sigurnosnu tehnologiju. Pristup Vašim osobnim podacima omogućen je samo onim osobama koje ih trebaju znati kako bi Vam mogli pružiti neke koristi ili usluge. Osim toga, HKZP educira svoje zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Pitanja i komentari

HKZP će odgovoriti na razumne zahtjeve za bilo kojim radnjama nad Vašim osobnim podacima zbog ispravljanja, dopune ili brisanja. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka o privatnosti, molimo Vas da pošaljete svoj upit na e-adresu:  

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka od strane HKZP-a. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).