Usluge

Posebni letovi i aktivnosti

drone-air-sky

Posebni letovi i aktivnosti zrakoplovne su priredbe, letenje bespilotnim zrakoplovima, puštanje balona, skakanje padobranom… Bilo da upravljate dronom, balonom ili puštate lampione, saznajte kako prijaviti svoje letačke aktivnosti.

drone-air-sky

Odobrenje za aktivnosti u kontroliranom zračnom prostoru potrebno je pribaviti za sljedeće aktivnosti:

 • letenje bespilotnih zrakoplova
 • letenje neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom
 • letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0,5 kg
 • skokove padobranima i izbacivanje predmeta s padobranima
 • grupno i masovno puštanje dječjih balona i puštanje svjetlećih objekata sličnih balonima (letećih lampiona)
 • zrakoplovne priredbe
 • radovi iz zraka
 • druge aktivnosti koje zbog svoje prirode zahtijevaju izdavanje navigacijskog upozorenja, a ne zahtijevaju uspostavu strukture u zračnom prostoru.

Odobrenje se traži za uspostavu ad hoc strukture. To je proces dobivanja odobrenja na razinama za koje nije potrebno proći cijelu proceduru odobravanja. 

Podnesite svoj zahtjev putem AMC Portala ili pošaljite popunjen obrazac elektroničkom poštom najkasnije 7 radnih dana prije planiranog dana početka aktivnosti u:

Civilni ovlašteni subjekt (CIV AA)

e-pošta:

tel.: 01 6259 592

faks: 01 6259 552

Bespilotni zrakoplovi

Nekada smo ih viđali samo u akcijskim filmovima, a danas ih koriste svi, od amatera do profesionalaca. Iako su zabavni, korisni i pružaju pregršt mogućnosti, bespilotni zrakoplovi, tzv. dronovi, nisu bezopasni. Iz tog se razloga njihov let treba prijaviti kroz uspostavljene procedure.

Sažete upute za operatore i pilote na daljinu dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Ako se radi o aktivnostima snimanja, potrebno ih je uskladiti s Uredbom o snimanju iz zraka, a upute možete zatražiti od Državne geodetske uprave.

Automatizirani postupak uspostave ad hoc strukture 5 minuta prije početka aktivnosti primjenjuje se ako se aktivnosti provode:

 • u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 m iznad razine tla
 • u kontroliranom zračnom prostoru izvan zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma na visini do 50 m iznad razine tla.

Automatizirani postupak uspostave ad hoc strukture i odobrenja u stvarnom vremenu na dan provedbe aktivnosti moguć je putem aplikacije AMC Portal Mobile u tri jednostavna koraka:

 • Prijavite se u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ).
 • Preuzmite aplikaciju na vaš pametni telefon putem Google Playa ili App Storea.
 • Registrirajte se ili prijavite korisničkim imenom i lozinkom u aplikaciju.

Redovni postupak uspostave ad hoc strukture 7 radnih dana prije početka aktivnosti primjenjuje se ako se aktivnosti provode:

 • u nekontroliranom zračnom prostoru na visini višoj od 120 m iznad razine tla
 • u kontroliranom zračnom prostoru unutar zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma i/ili
 • u kontroliranom zračnom prostoru na visini većoj od 50 m iznad razine tla.

Za provedbu redovnog postupka uspostave ad hoc strukture ispunite obrazac i pošaljite ga putem AMC Portala 7 radnih dana prije planirane aktivnosti.

NADLEŽNA KONTROLA ZRAČNOG PROMETAGRANICE KONTROLIRANIH ZONA (CTR)
TWR Brač CTR Brač
TWR DubrovnikCTR Dubrovnik
TWR LošinjCTR Lošinj
TWR LučkoCTR Lučko
TWR OsijekCTR Osijek
TWR PulaCTR Pula
TWR RijekaCTR Rijeka
TWR SplitCTR Split
TWR ZadarCTR Zadar
TWR ZagrebCTR Zagreb

Puštanje slobodnih balona bez posade

Baloni bez posade upotrebljavaju se u razne svrhe, a prvenstveno u meteorološke i promidžbene. Ako njihova masa s balastom prelazi 0,5 kg, za njihovo je puštanje potrebno odobrenje za uspostavu ad hoc strukture.

Uvjeti za puštanje slobodnih balona bez posade:

 • Slobodni balon bez posade ne smije se pustiti bez odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.
 • Njime se ne smije upravljati preko teritorija neke druge države bez odobrenja dotične države. (Osim lakog meteorološkog balona kojim se upravlja na način koji propisuje nadležno tijelo.) 
 • Odobrenje je potrebno dobiti prije njegovog puštanja ako se pri planiranju operacije opravdano očekuje da bi mogao zaći u zračni prostor druge države.
 • Upravljanje se obavlja u skladu s uvjetima koje određuje država registracije i država, odnosno države koje bi mogao preletjeti.
 • Njime se ne smije upravljati tako da bi udar balona ili bilo kojeg njegovog dijela, uključujući i korisni teret, mogao prouzročiti opasnost za treće osobe ili imovinu na tlu. 
 • Ne smije se upravljati teškim slobodnim balonom bez posade iznad otvorenog mora bez prethodne koordinacije s nadležnim pružateljem usluga u zračnoj plovidbi.
 • Odobrenje za uspostavu ad hoc strukture sadržavat će kontakt nadležne kontrole zračnog prometa s kojom je potrebno koordinirati aktivnost i od koje je prije svakog puštanja slobodnih balona bez posade potrebno pribaviti taktičko odobrenje.

Podnesite svoj zahtjev putem AMC Portala ili pošaljite popunjen obrazac elektroničkom poštom najkasnije 7 radnih dana prije planiranog dana početka aktivnosti.

Padobranski skokovi

Padobranski skokovi

Stati na vrata zrakoplova i prepustiti se gravitaciji i vjetru atraktivna je, ali i vrlo hrabra aktivnost. Iako je tu padobran koji će osigurati da sigurno stignemo do tla, faktor sigurnosti trebamo shvaćati puno šire od samog doskoka.

Za padobranske skokove u kontroliranom zračnom prostoru potrebno je odobrenje za uspostavu ad hoc strukture. Podnesite zahtjev putem AMC Portala ili pošaljite popunjen obrazac elektroničkom poštom najkasnije 7 radnih dana prije planiranog dana početka aktivnosti.

Ako se za padobranske skokove na aerodromu koristi unaprijed definirana fleksibilna struktura (AIP RH ENR 5.1), voditelj aktivnosti putem AMC Portala treba podnijeti zahtjev za rezervaciju zračnog prostora najkasnije do 11 sati prije aktivnosti prvog radnog dana.

Korištenje unaprijed definiranih fleksibilnih struktura u donjem zračnom prostoru objavljeno je u AIP RH ENR 1.9.2

Prije početka aktivnosti potrebno je telefonom ishoditi taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa.

Ostali uvjeti definirani su Pravilnikom o padobranstvu.

Padobranski skokovi na kontroliranim aerodromima

Za padobranske skokove na kontroliranim aerodromima potrebno je poslati popunjen obrazac zahtjeva 15 radnih dana prije planiranog dana obavljanja padobranskih skokova.

Uz obrazac je obavezno dostaviti suglasnost operatora aerodroma i, ako je primjenjivo, suglasnost lokalne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Za padobranske skokove na kontroliranom aerodromu moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 • aktivnosti se mogu izvoditi isključivo danju u vizualnim meteorološkim uvjetima
 • na aerodromu mora postojati označeno mjesto predviđeno za doskok padobranaca objavljeno na aerodromskoj karti na način uobičajen u zračnom prometu
 • postupak prilikom obavljanja padobranskih skokova na toj zračnoj luci mora biti objavljen na način uobičajen u zračnom prometu
 • ne smije se raditi o obuci padobranaca
 • operator aerodroma i, ako je primjenjivo, lokalna zrakoplovna baza moraju biti suglasni s obavljanjem skokova
 • na aerodromu ne smije biti mogućnost pokretanja procedure Alpha Scramble koja podrazumijeva brzu mobilizaciju vojnog zrakoplovstva.

Tijekom bilo kojeg aktivnog presretanja (Alpha ili Tango Scramble) u zračnom prostoru Republike Hrvatske nije moguće izvoditi padobranske skokove na kontrolirane aerodrome. Alpha Scramble je let vojnog zrakoplova presretača u svrhu zaštite suvereniteta zračnog prostora RH (identifikacije nepoznatog objekta u zračnom prostoru, aktivne protuzračne obrane ili pomoći zrakoplovima u stanju nužde i zrakoplovima u opasnosti). Tango Scramble je let vojnog zrakoplova presretača u svrhu uvježbavanja leta Alpha Scramble.

Puštanje dječjih balona i letećih lampiona

Rođendanska proslava na aerodromu zvuči odlično. Ono što trebate znati jest to da je puštanje dječjih balona zabranjeno unutar radnog vremena aerodroma u krugu od 5 kilometara. 

Leteći lampioni lijepa su i atraktivna aktivnost koja se obavlja za vrijeme raznih svečanosti i komemoracija. Romantičan prizor noćnog neba ispunjenog “krijesnicama” ne smijemo shvatiti olako. Budući da su načinjeni od papira i sadrže otvoreni plamen, leteći lampioni predstavljaju opasnost od požara. Iz tog je razloga, sukladno Zakonu o zaštiti od požara, potrebno dobiti odobrenje i od nadležnog tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kao i dječje balone, lampione je zabranjeno puštati unutar radnog vremena aerodroma u krugu od 5 kilometara.

Podnesite svoj zahtjev putem AMC Portala ili pošaljite popunjen obrazac elektroničkom poštom najkasnije 7 radnih dana prije planiranog dana početka aktivnosti.

Zrakoplovne priredbe

Zrakoplovna priredba svaka je zrakoplovna aktivnost s ciljem izlaganja ili razonode na oglašenom i javnosti otvorenom događanju. Te atraktivne predstave moraju biti odobrene i najavljene. 

Za njihovo održavanje potrebno je odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Ako civilna zrakoplovna priredba uključuje izlaganje vojnih zrakoplova, odobrenje izdaje Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Pravilnikom o zrakoplovnim priredbama određeni su uvjeti za njihovu organizaciju i održavanje.

Zrakoplovna priredba u kontroliranom zračnom prostoru, uz već gore spomenuta odobrenja, zahtijeva i odobrenje jedinice za upravljanje zračnim prostorom. Ako zrakoplovnu priredbu obavljate u kontroliranom zračnom prostoru, prije početka aktivnosti potrebno je telefonom pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa.

Podnesite svoj zahtjev putem AMC Portala ili pošaljite popunjen obrazac elektroničkom poštom najkasnije 7 radnih dana prije planiranog dana početka aktivnosti.

Dodatne napomene:

 • uz popunjen obrazac, dostavite nam i program zrakoplovne priredbe
 • u slučaju potpunog odustajanja od zrakoplovne priredbe za koju ste primili pisano odobrenje, kao organizator ste dužni poslati obavijest o otkazu zrakoplovne priredbe Civilnom ovlaštenom subjektu ili NOTAM odjelu.

Radovi iz zraka

Pod radovima iz zraka primarno podrazumijevamo VFR letove od javnog interesa. To su letovi koji se izvode u svrhu kalibraže, snimanja iz zraka, oralnog cijepljenja lisica, kao i probni i ispitni letovi za nove letjelice i nove pilote.

Njihovo izvođenje potrebno je unaprijed prijaviti nadležnoj kontroli zračnog prometa kako bi se izbjegle kolizije s drugim korisnicima zračnog prostora.

Uvjeti za izdavanje odobrenja prilikom obavljanja VFR letova od javnog interesa propisani su okružnicom zrakoplovnih informacija serije A.

Zbog postupka usuglašavanja aktivnosti, operator zrakoplova dužan je elektroničkom poštom dostaviti detaljan plan radova iz zraka Civilnom ovlaštenom subjektu na adresu najkasnije 7 radnih dana prije početka izvođenja radova, a treba sadržavati najmanje sljedeće:

 • grafički prikaz područja obavljanja radova (na podlozi: VFR karta Hrvatske ili datoteka u formatu .kmz)
 • planiranu visinu s koje će se obavljati radovi iz zraka (ft AMSL ili m AGL)
 • planirani(e) datum(e) i dnevno razdoblje obavljanja radova (lokalno vrijeme LT ili UTC) i
 • kontakt podatke osobe odgovorne za koordinaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa (ime, prezime, broj mobitela, adresa e-pošte).

Nakon postupka usuglašavanja, na vrijeme ćemo obavijestiti operatora zrakoplova o potrebnim detaljima i parametrima kako najavljeni radovi ne bi kasnili.

Zabrana obavljanja radova iz zraka

Do djelomične ili potpune zabrane obavljanja radova iz zraka, a u interesu sigurnosti, redovitosti i učinkovitosti zračnog prometa, može doći ako se operator zrakoplova ne pridržava parametara usuglašenih s nadležnom kontrolom zračnog prometa.

Postupak prilikom predaje planova leta objavljen je u AIP Hrvatska ENR 1.10.

Podaci o aerodromima dostupni su u Zborniku zrakoplovnih informacija (eAIP) i VFR priručniku.