Društvena odgovornost

Kako bismo bili društveno odgovorni, svoje poslovanje temeljimo na transparentnosti, borbi protiv korupcije, zaštiti osobnih podataka i pomaganju društvene zajednice putem donacija i sponzorstava.

Saznajte više o našem odgovornom poslovanju.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Hrvatska kontrola zračne plovidbe uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22).

Zakonom su propisana načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Jan Mokos

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Rudolfa Fizira 2, 10410 Velika Gorica, P.P. 103

e-pošta: .

tel.: 01 6259 270

faks: 01 6228 101

Upitnik za samoprocjenu HKZP-a sukladno ZPPI

Podnošenje zahtjeva

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Godišnja izvješća

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

Zaštita osobnih podataka 

Poštujemo sve primjenjive propise koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, o čemu više možete pročitati u rubrici Politika privatnosti.

Službenik za zaštitu podataka

Marija Pudar

e-pošta:

Antikorupcija

Planski, dosljedno, aktivno i kontinuirano provodimo mjere i aktivnosti za suzbijanje korupcije u svim njezinim oblicima.

U skladu sa Strategijom suzbijanja korupcije Odbor za izradu i provedbu Antikorupcijskog akcijskog plana za razdoblje 2019. – 2020. a nadzire i provodi antikorupcijske mjere.

Predsjednica Odbora

Olivera Ilijaš

Naš se akcijski plan provodi prema načelu nulte tolerancije na korupciju. Ako imate saznanja ili sumnje na korupciju unutar naše kompanije, možete ih proslijediti na e-poštu kako bismo poduzeli odgovarajuće mjere kontrole, sprječavanja i sankcioniranja takvih događaja.

Izvješće o provedbi antikorupcijskog akcijskog plana Hrvatske kontrole zračne plovidbe za 2019. – 2020.

Etički kodeks

Poslujemo na temelju usvojenih moralnih načela i etičkih vrijednosti usvojenih Etičkim kodeksom.

Povjerenica za etiku

Anita Đuretić Bartolović

Ako imate pritužbu na neetično ponašanje i postupanje naših zaposlenika, možete ju podnijeti povjerenici za etiku.

Donacije i sponzorstva

Borba protiv korupcije i dodjela donacija ili sponzorstava dio su našeg poslovanja koje mora biti transparentno i društveno odgovorno.

Pregled prošlih donacija i sponzorstva po godinama

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju

Pročitajte Pravilnik o sponzoriranju i doniranju te saznajte kriterije za dodjeljivanje sponzorstva ili donacije.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 46/22) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Sukladno navedenom, Hrvatska kontrola zračne plovidbe donijela je Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba

Igor Boban

Prijava nepravilnosti

Prijavu nepravilnosti možete podnijeti povjerljivoj osobi: