Društvena odgovornost

Kako bismo bili društveno odgovorni, svoje poslovanje temeljimo na transparentnosti, borbi protiv korupcije, zaštiti osobnih podataka i pomaganju društvene zajednice putem donacija i sponzorstava.

Saznajte više o našem odgovornom poslovanju.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Hrvatska kontrola zračne plovidbe uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Zakonom su propisana načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Jan Mokos

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Rudolfa Fizira 2, 10410 Velika Gorica, P.P. 103

e-pošta: .

tel.: 01 6259 270

faks: 01 6228 101

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Zaštita osobnih podataka 

Službenik za zaštitu podataka

Marija Pudar

e-pošta:

Antikorupcija

Planski, dosljedno, aktivno i kontinuirano provodimo mjere i aktivnosti za suzbijanje korupcije u svim njezinim oblicima.

U skladu sa Strategijom suzbijanja korupcije Odbor za izradu i provedbu Antikorupcijskog akcijskog plana za razdoblje 2019. – 2020. a nadzire i provodi antikorupcijske mjere.

Predsjednica Odbora

Olivera Ilijaš

Naš se akcijski plan provodi prema načelu nulte tolerancije na korupciju. Ako imate saznanja ili sumnje na korupciju unutar naše kompanije, možete ih proslijediti na e-poštu kako bismo poduzeli odgovarajuće mjere kontrole, sprječavanja i sankcioniranja takvih događaja.

Etički kodeks

Poslujemo na temelju usvojenih moralnih načela i etičkih vrijednosti usvojenih Etičkim kodeksom.

Ako imate pritužbu na neetično ponašanje i postupanje naših zaposlenika, možete ju podnijeti povjerenici za etiku.

Donacije i sponzorstva

Borba protiv korupcije i dodjela donacija ili sponzorstava dio su našeg poslovanja koje mora biti transparentno i društveno odgovorno.

Pregled prošlih donacija i sponzorstva po godinama

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju

Pročitajte Pravilnik o sponzoriranju i doniranju te saznajte kriterije za dodjeljivanje sponzorstva ili donacije.