Kompanija

Vođeni prvenstveno principom visoke razine sigurnosti zračnog prometa, pružamo usluge u zračnoj plovidbi.

O nama

Mi činimo nebo sigurnim. Kako bismo uspjeli u tome, naša je osnovna zadaća pružanje sigurnih, učinkovitih i ekološki prihvatljivih usluga u zračnoj plovidbi civilnim i vojnim korisnicima. Osiguravamo visoki stupanj sigurnosti zračnog prometa sukladno pravnom okviru Jedinstvenog europskog neba te razvijamo i koristimo najmoderniju tehnologiju za povećanje učinkovitosti zračnog prometa.

Misija i vizija

Naša je misija pružati sigurne i kvalitetne usluge u zračnoj plovidbi na potpuno zadovoljstvo svojih korisnika i vlasnika. Misiju ostvarujemo suradnjom s partnerima u europskoj mreži upravljanja zračnim prometom, stvarajući visoko kvalificirane zaposlenike i motivirajuće okruženje.

Želimo biti među vodećim pružateljima usluga u zračnoj plovidbi u središnjoj Europi. Viziju ćemo ostvariti kroz fleksibilnu organizaciju koja se prilagođava zahtjevima naših korisnika.

Što radimo

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. trgovačko je društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje pruža usluge u zračnoj plovidbi.
Certificirani smo za pružanje sljedećih usluga i funkcija:

  • operativnih usluga u zračnom prometu (ATS)
  • usluga komunikacije, navigacije i nadzora (CNS)
  • usluga zrakoplovnog informiranja (AIS)
  • usluga zrakoplovne meteorologije (MET)
  • funkcije upravljanja zračnim prostorom (ASM)
  • funkcije upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM).

Pružamo usluge u zračnoj plovidbi na otvoren i transparentan način, objavljujemo uvjete pristupa svojim uslugama putem produkata zrakoplovnih informacija kao i na našim mrežnim stranicama, imamo uspostavljen postupak redovitog formalnog savjetovanja s korisnicima usluga u zračnoj plovidbi te ih ne diskriminiramo na temelju njihovog državljanstva ili identiteta ili na temelju kategorije korisnika.

Ustroj

Središnji dio Hrvatske kontrole zračne plovidbe smješten je u Velikoj Gorici, a nadopunjuje ga šest podružnica: Zagreb/Lučko, Istra/Kvarner, Zadar, Split/Brač, Dubrovnik i Osijek. Podružnice su ustrojstvene jedinice za poslove prilazne i aerodromske kontrole zračnog prometa, zrakoplovno-tehničkih, zrakoplovno-meteoroloških i financijsko-pravnih poslova.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe organizirana je u 3 sektora:

  • Sektor upravljanja zračnim prometom
  • Sektor CNS, MET i AIM/AIS usluga
  • Sektor korporativnih funkcija Društva.

Jedinstveno europsko nebo

Kasnih devedesetih godina prošlog stoljeća kulminirala su kašnjenja u zračnom prometu. Kako bi se unaprijedilo upravljanje zračnim prometom i sustavima zračne plovidbe, Europska komisija pokrenula je inicijativu Jedinstveno europsko nebo (Single European Sky – SES).

Cilj je inicijative povećati kapacitet zračnog prostora i unaprijediti sigurnost i učinkovitost upravljanja zračnim prometom. Iz tog razloga je zračni prostor Europe podijeljen u devet funkcionalnih blokova koji su definirani prometnim tokovima, a ne nacionalnim granicama, u cilju skraćenja ruta i smanjenja buke i emisije štetnih plinova.