Kompanija

Vođeni prvenstveno principom visoke razine sigurnosti zračnog prometa, pružamo usluge u zračnoj plovidbi.

O nama

Mi činimo nebo sigurnim. Kako bismo uspjeli u tome, naša je osnovna zadaća pružanje sigurnih, učinkovitih i ekološki prihvatljivih usluga u zračnoj plovidbi civilnim i vojnim korisnicima. Osiguravamo visoki stupanj sigurnosti zračnog prometa sukladno pravnom okviru Jedinstvenog europskog neba te razvijamo i koristimo najmoderniju tehnologiju za povećanje učinkovitosti zračnog prometa.

Misija i vizija

Naša je misija pružati sigurne i kvalitetne usluge u zračnoj plovidbi na potpuno zadovoljstvo svojih korisnika i vlasnika. Misiju ostvarujemo suradnjom s partnerima u europskoj mreži upravljanja zračnim prometom, stvarajući visoko kvalificirane zaposlenike i motivirajuće okruženje.

Želimo biti među vodećim pružateljima usluga u zračnoj plovidbi u središnjoj Europi. Viziju ćemo ostvariti kroz fleksibilnu organizaciju koja se prilagođava zahtjevima naših korisnika.

Što radimo

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. trgovačko je društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje pruža usluge u zračnoj plovidbi.

Certificirani smo za pružanje sljedećih usluga i funkcija:

 • operativnih usluga u zračnom prometu (ATS)
 • usluga komunikacije, navigacije i nadzora (CNS)
 • usluga zrakoplovnog informiranja (AIS)
 • usluga zrakoplovne meteorologije (MET)
 • usluga oblikovanja letačkih postupaka (FPD)
 • funkcije upravljanja zračnim prostorom (ASM)
 • funkcije upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM).

Pružamo usluge u zračnoj plovidbi na otvoren i transparentan način, objavljujemo uvjete pristupa svojim uslugama putem produkata zrakoplovnih informacija kao i na našim mrežnim stranicama, imamo uspostavljen postupak redovitog formalnog savjetovanja s korisnicima usluga u zračnoj plovidbi te ih ne diskriminiramo na temelju njihovog državljanstva ili identiteta ili na temelju kategorije korisnika.

Statut Hrvatske kontrole zračne plovidbe

Ustroj

Središnji dio Hrvatske kontrole zračne plovidbe smješten je u Velikoj Gorici, a nadopunjuje ga šest podružnica: Zagreb/Lučko, Istra/Kvarner, Zadar, Split/Brač, Dubrovnik i Osijek. Podružnice su ustrojstvene jedinice za poslove prilazne i aerodromske kontrole zračnog prometa, zrakoplovno-tehničkih, zrakoplovno-meteoroloških i financijsko-pravnih poslova.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe organizirana je u 6 sektora:

 • Sektor upravljanja zračnim prometom
 • Sektor prilaznih i aerodromskih kontrola zračnog prometa
 • Sektor zrakoplovne meteorologije i zrakoplovnog informiranja
 • Sektor tehničkih usluga i infrastrukture
 • Sektor vojnih poslova
 • Sektor korporativnih funkcija Društva.

Jedinstveno europsko nebo

Kasnih devedesetih godina prošlog stoljeća kulminirala su kašnjenja u zračnom prometu. Kako bi se unaprijedilo upravljanje zračnim prometom i sustavima zračne plovidbe, Europska komisija pokrenula je inicijativu Jedinstveno europsko nebo (Single European Sky – SES).

Cilj je inicijative povećati kapacitet zračnog prostora i unaprijediti sigurnost i učinkovitost upravljanja zračnim prometom. Iz tog razloga je zračni prostor Europe podijeljen u devet funkcionalnih blokova koji su definirani prometnim tokovima, a ne nacionalnim granicama, u cilju skraćenja ruta i smanjenja buke i emisije štetnih plinova.