Izjava o pristupačnosti

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) nastoji svoju mrežnu stranicu www.crocontrol.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19; dalje u tekstu: Zakon) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište HKZP-a koje se nalazi na adresi https://www.crocontrol.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija https://www.crocontrol.hr/ u većem je dijelu u skladu sa Zakonom osim neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti:

  • Kretanje kroz stranicu samo uz pomoć tipkovnice trenutno nije dostupno do potrebne razine.
  • Nisu definirana imena pojedinih gumba izbornika koje bi čitač mogao pročitati.

Podizanje razine pristupačnosti

HKZP poduzima aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2021. primjenom metode samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije korisnici mogu uputiti:

HKZP je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 2099 100, poštom na adresu Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb, Hrvatska ili putem elektroničke pošte: .