Usluge

Oblikovanje letačkih postupaka

Oblikujemo, dokumentiramo i validiramo letačke postupke u svim fazama leta zrakoplova: od polijetanja i leta na ruti do slijetanja na odredišni aerodrom.

Pružamo usluge oblikovanja letačkih postupaka, koje u skladu s definiranim kriterijima omogućuju sigurno nadvisivanje prepreka kako bi se postigle normalne i redovite operacije instrumentalnog letenja zrakoplova.

Te usluge obuhvaćaju oblikovanje, dokumentiranje i validaciju konvencionalnih i postupaka temeljenim na performansama zrakoplova (PBN) u fazama:

 • standardnih instrumentalnih odlazaka
 • standardnih instrumentalnih dolazaka
 • instrumentalnog prilaženja
 • vizualnog manevriranja kruženjem
 • letenja na ruti
 • postupaka za helikoptere.

 

Proces pružanja te usluge obuhvaća i:

 • izradu zrakoplovnih karata
 • definiranje poligona minimalnih visina za radarsko vektoriranje
 • analizu buke i emisije ispušnih plinova
 • analizu pokrivanja signala radionavigacijskih uređaja
 • analizu utjecaja prepreka, područja i zona na postupke i rute.

Letački postupci definiraju se u odnosu na performanse zrakoplova, tehničke karakteristike navigacijskih sustava i aerodroma, meteorološke značajke, ekološke zahtjeve, značajke zračnog prostora, zahtjeve korisnika, teren i zrakoplovne prepreke.

Svi podaci, postupci i zrakoplovne karte za konvencionalne i PBN postupke, za sve međunarodne aerodrome u RH u Području letnih informacija Zagreb (FIR Zagreb), objavljuju se u Objedinjenom paketu zrakoplovnih informacija RH putem AIM/AIS usluge.

PBN upitnik