Karijere

Kontrolor zračnog prometa

Neobičan i atraktivan posao u kojem nijedan dan nije isti.

Kontrolori zračnog prometa trebaju biti sposobni procesuirati veliku količinu informacija, brzo reagirati i, bez obzira na to što se oko njih događa, biti usredotočeni na svoj posao te voditi brigu o sigurnosti zrakoplova, posade i putnika.

Budući da se tijekom rada istovremeno obavlja velik broj zadataka, posao kontrolora zračnog prometa danas se smatra jednim od najzahtjevnijih zbog čega zahtijeva posjedovanje posebnih vještina, znanja i sposobnosti. Neke su od njih sposobnost brzog, jasnog komuniciranja, brzo prebacivanje pažnje, primanje više informacija istovremeno, pronalaženje brzih rješenja u izvanrednim situacijama i visoka samodisciplina, emocionalna stabilnost, smirenost i tolerancija na stres.

Posao kontrolora zračnog prometa

Kontrolor zračnog prometa vodi brigu o sigurnosti zrakoplova, posade i putnika. Pojednostavljeno rečeno, od trenutka pokretanja motora zrakoplova na stajanci do njegova slijetanja i parkiranja svaki je zrakoplov pod nadzorom kontrolora zračnog prometa koji mu preko komunikacijske veze daje instrukcije o smjeru, brzini i visini kretanja.

Postoje tri vrste kontrolora zračnog prometa, a sukladno tome svoj posao obavljaju u kontrolnom tornju ili u operativnoj dvorani koristeći najmodernije uređaje i softver:

Toranjski kontrolori iz svog kontrolnog tornja odobravaju polijetanje zrakoplova i pilotima pružaju meteorološke informacije poput vidljivosti te brzine i smjera vjetra. Kada zrakoplov postigne određenu visinu, toranjska kontrola predaje ga prilaznoj kontroli zračnog prometa.

Prilazni kontrolori iz svoje operativne dvorane prate drže li se zrakoplovi u fazi penjanja propisane rute te ih prema propisanim postupcima odlaska usmjeravaju prema odredištu i, ako je potrebno, u uključenje u viši zračni prostor. Prilazni kontrolori odgovorni su i za zrakoplove koje preuzimaju u njihovoj fazi spuštanja prema zračnoj luci i osiguravaju najučinkovitiji redoslijed slijetanja.

Oblasni kontrolori iz svoje operativne dvorane preuzimaju zrakoplove u zraku nakon što napuste područje nadležnosti prilazne kontrole. Uz pomoć opreme za nadzor letenja održavaju zrakoplove na sigurnoj međusobnoj udaljenosti imajući pritom konstantno na umu učinkovitost leta zrakoplova.

Svi kontrolori zračnog prometa funkcioniraju kao tim. Kako bi se izbjegle posljedice umora i pada koncentracije, kontrolori rade u paru, kao izvršni kontrolor i kontrolor planer. Također, izmjenjuju se u intervalima od jednog ili dva sata, ovisno o intenzitetu i složenosti zračnog prometa.

Osposobljavanje

Odjel za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa čine mladi stručnjaci, kontrolori zračnog prometa, instruktori i ocjenjivači. HKZP svoje usluge prilagođava korisnicima i okolnostima, modernizira se i usklađuje svoje poslove zahtjevima organiziranja osposobljavanja kontrolora zračnog prometa definiranim Uredbom Komisije.

Najvažniji zadatak Odjela za osposobljavanje obuka je kontrolora studenata za posao kontrolora zračnog prometa koja traje od dvije do tri godine, a provodi se u dvije etape.

Tijekom inicijalnog osposobljavanja (osnovnog osposobljavanja i osposobljavanja za toranjsko, prilazno ili oblasno ovlaštenje) stječu se sva potrebna teorijska i praktična znanja potrebna za obavljanje posla kontrolora zračnog prometa u jednoj od tri spomenute vrste kontrola. Kontrolori studenti nakon usvajanja teorijskih znanja praktična znanja stječu na jednom od najmodernijih simulatora za kontrolu zračnog prometa u Europi, a i šire. Po završenom inicijalnom osposobljavanju kandidati stječu dozvolu kontrolora zračnog prometa studenta s upisanim ovlaštenjem, ovisno o vrsti usluge koju će biti ovlašteni pružati nakon završetka osposobljavanja.

Tijekom osposobljavanja za lokaciju stječu se teorijska i praktična znanja za rad na jednoj od lokacija u Hrvatskoj. Oblasna kontrola obavlja se iz Centra oblasne kontrole iz Velike Gorice, dok se toranjska i/ili prilazna kontrola obavljaju s lokacija Zagreb (Velika Gorica), Osijek, Rijeka, Pula, Lošinj, Zadar, Split, Brač i Dubrovnik. Osposobljavanje je u toj fazi dijelom teorijsko, a dijelom na simulatoru za kontrolu zračnog prometa, dok završna faza podrazumijeva rad pod nadzorom instruktora na stvarnom prometu u operativnoj dvorani Centra oblasne kontrole ili na kontrolnom tornju.

Po uspješnom završetku stječe se dozvola kontrolora zračnog prometa i tada kontrolor student postaje kontrolor zračnog prometa.

Održavanje kompetencija i napredovanje

Kako bi kontrolori zračnog prometa mogli sigurno, ubrzano i učinkovito upravljati zračnim prometom, potrebno je redovito održavanje kompetencija stečenih tijekom osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa, stoga redovito pohađaju tečajeve obnove znanja. Zbog čestih promjena u tehnologiji ili operativnoj okolini kontrolore zračnog prometa upućuje se na konverzijske tečajeve gdje usvajaju nova znanja.

S godinama rada postoji mogućnost napredovanja u smjeru ovlaštenja praktičnih instruktora ili ocjenjivača, pa se može postati i teorijski predavač, raditi u nekom od odjela poput odjela sigurnosti, tehnologije, upravljanja zračnim prostorom i sl.

Pogodnosti

Osim jedinstvenog i zanimljivog posla u izazovnom i dinamičnom okruženju kontrolorima zračnog prometa nudi se i:

  • ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa nakon čega slijedi ugovor o radu na neodređeno vrijeme
  • učenje i usavršavanje na novim tehnologijama
  • rad u timu
  • treći mirovinski stup
  • godišnji sistematski pregled
  • beneficirani radni staž
  • program prevencije i zbrinjavanja stresa.