Karijere

Kontrolor zračnog prometa

Zbog velike odgovornosti, kontrolori zračnog prometa moraju biti sposobni procesuirati veliku količinu informacija, brzo reagirati i, bez obzira na to što se oko njih događa, biti usredotočeni na svoj posao.

Kontrola zračnog prometa jedan je od najzahtjevnijih poslova koje današnjica poznaje. Budući da se tijekom rada istovremeno obavlja veliki broj zadaća, posao kontrolora zračnog prometa danas se smatra jednim od najtežih, zbog čega zahtijeva posjedovanje posebnih vještina, znanja i sposobnosti.

Neke su od njih: sposobnost brzog, jasnog i razgovijetnog komuniciranja, brzo prebacivanje pažnje, primanje i reagiranje na više informacija koje dolaze iz različitih izvora, pronalaženje brzih rješenja u izvanrednim situacijama te visoka samodisciplina, emocionalna stabilnost, smirenost i tolerancija na stres, koje su potrebne zbog iznimne odgovornosti tog posla.

Ako te zanima više o uvjetima za to jako dinamično, zahtjevno i odgovorno zanimanje, posjeti sekciju Minimalni zahtjevi.

Tipične aktivnosti kontrolora zračnog prometa

Toranjski kontrolori odobravaju polijetanje zrakoplova i pilotima pružaju meteorološke informacije poput vidljivosti te brzine i smjera vjetra. Kada zrakoplov postigne određenu visinu, toranjska kontrola predaje ga prilaznoj kontroli zračnog prometa.

Prilazni kontrolori u fazi penjanja prate drži li se zrakoplov propisane rute. U slučaju bilo kakvih neočekivanih skretanja zrakoplova, prilazna kontrola dužna je reagirati. Prilazni kontrolor preuzima zrakoplov i u fazi spuštanja prema zračnoj luci i osigurava najučinkovitiji redoslijed slijetanja.

Oblasni kontrolori preuzimaju zrakoplove u zraku nakon što napuste područje nadležnosti prilazne kontrole. Pomoću opreme za nadzor letenja održavaju zrakoplove na sigurnoj međusobnoj udaljenosti imajući pritom konstantno na umu učinkovitost leta zrakoplova. U fazi spuštanja na odredišni aerodrom oblasni kontrolor predaje zrakoplov prilaznom kontroloru.

Uvjeti rada, osposobljavanje i napredovanje

Ovaj je posao iznimno odgovoran jer je potrebno voditi brigu o sigurnosti zrakoplova, posade i putnika. Često je iscrpljujuć i može dovesti do stresa jer u jako kratkom razdoblju kontrolori primaju veliku količinu informacija na koje moraju brzo i točno reagirati.

Svi kontrolori zračnog prometa funkcioniraju kao tim. Kako bi se izbjegle posljedice umora i pada koncentracije, na radnom mjestu rade dva kontrolora (izvršni kontrolor i kontrolor-planer) koji se izmjenjuju u intervalima od jednog ili dva sata, ovisno o intenzitetu i složenosti zračnog prometa. 

Kandidatima sa završenim Fakultetom prometnih znanosti, njihov studij priznaje se kao osnovno osposobljavanje. Drugi kandidati trebaju proći osnovno osposobljavanje kroz program od 14 tjedana. Nakon toga započinju s osposobljavanjem za stjecanje ovlaštenja koje traje od 12 do 20 tjedana, ovisno o vrsti ovlaštenja. Po završenom osposobljavanju, kandidati stječu dozvolu kontrolora zračnog prometa–studenta s upisanim ovlaštenjem, ovisno o vrsti usluge koju će biti ovlašten pružati (aerodromska, prilazna ili oblasna kontrola).

Osposobljavanje za lokaciju uključuje:

 • prijelazno osposobljavanje u učionici (60 – 126 sati)
 • početno osposobljavanje na simulatoru koje se provodi samo za oblasnu i prilaznu kontrolu (10 – 11 tjedana) 
 • osposobljavanje na samom radnom mjestu (100 – 420 sati).

Trajanje osposobljavanja za lokaciju ovisi o radnom mjestu za koje se kandidati osposobljavaju, okvirno 2 – 3 godine.

Tijekom cijelog procesa provodi se postupak kontinuiranog ocjenjivanja kandidata kroz ispite, praktične procjene i usmene ispite.

Organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa u sklopu naše organizacije certificirana je u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2015/340 s privilegijom pružanja osposobljavanja i pripadajućih tečajeva:

 • inicijalno osposobljavanje – osnovno osposobljavanje i osposobljavanje za ovlaštenje 
 • osposobljavanje za lokaciju – tečaj osposobljavanja za lokaciju
 • kontinuirano osposobljavanje (osposobljavanje za obnovu i osposobljavanje za konverziju)
 • osposobljavanje za instruktora za praktično osposobljavanje
 • osposobljavanje ocjenjivača.

Za osposobljavanje koristimo velik broj uređenih višenamjenskih dvorana, računalnih dvorana i dvorana za sastanke na svim lokacijama (Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Pula, Lošinj, Zadar, Split, Dubrovnik). 

Raspolažemo najmodernijim simulatorom za osposobljavanje budućih kontrolora zračnog prometa. Na njemu je moguće simulirati vrlo velik broj stvarnih prometnih situacija, validirati promjene u zračnom prostoru i procedure, provoditi simulacije u stvarnom vremenu i brze simulacije te osposobljavanje za izvanredne situacije.

Simulator ima više od 10 međusobno povezanih radnih pozicija za kontrolore zračnog prometa i pseudopilote, TTF platformu i softvere za vježbanje praktičnih vještina. Osim toga, osposobljavanja je moguće održavati i online, a svi potrebni materijali za osposobljavanje dostupni su na našoj softverskoj platformi.

Osim što osposobljava kandidate i radnike za svoje potrebe, Organizacija može osposobljavati i kandidate vanjskih naručitelja.

Organizaciju za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa čine mladi, perspektivni i ambiciozni stručnjaci, kontrolori zračnog prometa, instruktori, ocjenjivači, prvostupnici i magistri struke. Organizacija svoje usluge prilagođava korisnicima i okolnostima, modernizira se i usklađuje svoje poslove zahtjevima organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa definiranim Uredbom Komisije.

Minimalni zahtjevi

Uvjeti za kandidate za radno mjesto kontrolora zračnog prometa:

 • najmanje završenu četverogodišnju srednju školu
 • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU-a
 • aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika 
 • odličnu zdravstvenu sposobnost kategorije 3 prema Uredbi Komisije (EU) 2015/340 оd 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011.

Neke sposobnosti i kvalitete koje kontrolor zračnog prometa mora imati spomenuli smo u uvodnom dijelu, a ovdje ih detaljno popisujemo:

 • sposobnost brzog, jasnog i razgovijetnog komuniciranja
 • brzo prebacivanje pažnje, primanje i reagiranje na više informacija koje dolaze iz različitih izvora i raspodjela pažnje na nekoliko stvari
 • poželjno je da kandidati budu odlučne osobe, da mogu donositi brze i točne odluke, pronalaziti rješenja u izvanrednim situacijama te raditi i usredotočiti se na rad u uvjetima koji mogu odvraćati pažnju 
 • dobra sposobnost pamćenja velikog broja podataka (posebno numeričkih), snalaženja u prostoru (osjećaj za prostor u 3 dimenzije) i vremenu te snalaženja s brojevima 
 • samodisciplina, emocionalna stabilnost i smirenost te tolerancija na stres u situacijama velikog pritiska, kao što je velika količina prometa, izvanredna situacija, situacija u nuždi i sl., osobine su koje se nužno moraju prepoznati kod kandidata, a osim toga, važno je i da kandidati pokažu da znaju prepoznati prioritete i na temelju toga reagirati 
 • timski radnici, osobe koje su socijalno zrele i odgovorne u radu, otvorene i pristupačne, dobrih komunikacijskih vještina 
 • izvanredan vid i sluh, jer stalno moraju pratiti promjene prometne situacije, a komunikacija se obavlja putem radiouređaja kod kojih se često čuju šumovi.

Regrutacija i selekcija kandidata

Procjenu i analizu kompetencija kandidata provodi stručno povjerenstvo od više članova, a cijeli se postupak odvija u nekoliko koraka: predselekcija, psihološko testiranje, intervju, provjera znanja engleskog jezika, centar procjene, razgovor pred povjerenstvom za odabir kandidata i liječnički pregled.