Kompanija

Međunarodna suradnja

earth-buildings-plains-sky

Suradnjom u brojnim organizacijama i udruženjima, uključeni smo u razvoj europskog zračnog prostora.

earth-buildings-plains-sky

Uspostava Jedinstvenog europskog neba zahtijeva usku suradnju na europskoj razini. U nastavku saznajte u kojim međunarodnim organizacijama, udruženjima i suradnjama sudjelujemo:

  • SESAR 
  • INEA-ini projekti
  • FAB CE
  • COOPANS
  • Gate One
  • ICAO
  • Eurocontrol
  • CANSO.

SESAR

SESAR je istraživački program na području upravljanja zračnim prometom u Europi, odnosno tehnološki dio inicijative Jedinstveno europsko nebo.

S ciljem upravljanja razvojnom fazom SESAR-a Europska unija 2007. je osnovala Zajedničko poduzeće za SESAR (SESAR Joint Undertaking) kao javno-privatno partnerstvo čije su članice Europska komisija, Eurocontrol i zrakoplovni sektor, uključujući pružatelje usluga u zračnoj plovidbi. 

Krajem 2021. službeno je pokrenuto Zajedničko poduzeće SESAR 3 (SESAR 3 Joint Undertaking − SESAR 3 JU), čime je označeno novo poglavlje u modernizaciji upravljanja europskim zračnim prometom. SESAR 3 JU zamjenjuje svog prethodnika SESAR JU i preuzima sve njegove poslove i obveze iz programa SESAR 2020 te pokreće novi program SESAR 3. HKZP će zajedno s drugim članovima COOPANS-a aktivno sudjelovati u radu SESAR 3 JU-a kao jedan od članova osnivača.

Za implementaciju zajedničkih projekata s ciljem poboljšanja učinkovitosti europskog sustava upravljanja zračnim prometom Europska komisija 2014. je uspostavila funkciju Upravitelja uvođenja SESAR-a (SESAR Deployment Manager). U njemu sudjeluju zračni prijevoznici, operatori zračnih luka i pružatelji usluga u zračnoj plovidbi.

INEA-ini projekti

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), koja upravlja infrastrukturnim i istraživačkim programima na području prometa, energije i telekomunikacija, važan je partner u modernizaciji i razvoju naših usluga. 

FAB CE

Funkcionalni blok zračnog prostora središnje Europe (FAB CE) zajednička je inicijativa Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Češke, Slovačke i njihovih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. Uspostava FAB-ova obveza je koja proizlazi iz međudržavnog ugovora temeljem regulative Jedinstvenog europskog neba.

Cilj je uspostave tog regionalnog udruženja povećanje sigurnosti zračnog prometa, smanjenje kašnjenja i troškova korisnicima zračnog prostora te zaštita okoliša.

COOPANS

COOPANS je međunarodno partnerstvo među pružateljima usluga u zračnoj plovidbi iz Hrvatske (Hrvatska kontrola zračne plovidbe), Irske (IAA), Švedske (LFV), Danske (Naviair), Austrije (Austro Control) i Portugala (NAV Portugal).

S tvrtkom Thales, kao odabranim proizvođačem, članice COOPANS-a implementirale su isti softver u 7 centara oblasne kontrole (Zagreb, Beč, Kopenhagen, Stockholm, Malmö, Dublin i Shannon).

Suradnja je proširena 2015. kada je COOPANS postao udruženje koje, osim tehničko-operativne suradnje, uključuje zajednički pristup i sudjelovanje u programu SESAR 2020., SESAR DM-u i Udruženju A6 u kojem surađuje s najvećim pružateljima usluga u zračnoj plovidbi u Europi.

Kao vodeći primjer industrijskog partnerstva u Europi, Udruženje COOPANS dobilo je nagradu “Jedinstveno europsko nebo 2016.” koju Europska komisija dodjeljuje za uspješnu implementaciju Jedinstvenog europskog neba.

Gate One

Gate One je suradnja koja okuplja 13 pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, grupirana u 3 funkcionalna bloka zračnog prostora (FAB CE, Baltic FAB, Danube FAB) i 2 FIR-a izvan EU-a (Beograd i Skopje). Svrha je suradnje promicanje učinkovitosti europskog upravljanja zračnim prometom, jačanje suradnje među pružateljima usluga te omogućavanje snažnijeg i bolje koordiniranog zastupanja država u europskim procesima odlučivanja.

ICAO

Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo (ICAO) specijalizirana je agencija Ujedinjenih naroda koja utvrđuje standarde i preporučenu praksu u cilju povećanja sigurnosti zrakoplovstva. ICAO-ove su zadaće razvijanje načela sigurnosti, kapaciteta i učinkovitosti zračne plovidbe te poticanje planiranja i razvoja zračnog prometa.

Eurocontrol

Eurocontrol je Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe čiji je zadatak usklađivanje i razvoj usluga u zračnoj plovidbi u zemljama članicama. Obavlja zadatke u okviru zakonodavstva o Jedinstvenom europskom nebu te pruža tehničku podršku Europskoj komisiji u području regulatornih mjera. Djeluje i kao upravitelj mreže za mrežne funkcije upravljanja zračnim prometom te obavlja naplatu naknada koje zračni prijevoznici plaćaju za korištenje usluga u zračnoj plovidbi. Također, upravlja centrom u Maastrichtu iz kojeg kontrolira gornji zračni prostor nad zemljama Beneluxa i zapadne Njemačke.

CANSO

CANSO je interesno udruženje civilnih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi osnovano s ciljem stvaranja vrijednosti za svoje članove, zastupanja interesa industrije te poticanja razvoja industrije na globalnoj i regionalnoj razini. Hrvatska kontrola zračne plovidbe djeluje unutar CANSO-a Europa te aktivno sudjeluje u radu raznih odbora.