Suradnja

INEA-ini projekti

airport-planes-computers

INEA-ini projekti podrazumijevaju projekte koje podržava Izvršna agencija za inovacije i mreže koja upravlja infrastrukturnim i istraživačkim programima na području prometa, energije i telekomunikacija. CEF (Connecting Europe Facility) ključan je financijski instrument u okviru INEA-inih projekata kojemu je glavni cilj pružanje financijske pomoći razvoju transeuropskih mreža na području prometa, energetike i digitalnih usluga.

airport-planes-computers

Projekti financirani iz CEF-a u okviru Poziva za 2017.

Provedba usklađenog rješenja SWIM (Y) u članicama COOPANS-a i opće usklađivanje sa Zajedničkim pilot-projektom

Cilj je ovog projekta pripremiti članice COOPANS-a na upravljanje putanjom kroz infrastrukturu SWIM Yellow. Projekt će uključivati i potrebna kibernetička sigurnosna rješenja kao i usluge proširenog upravljanja dolascima (Ext AMAN).

Inicijativa će kvalificiranim stručnjacima omogućiti daljnji razvoj usluga za SWIM i pripremu buduće inicijative profila SWIM Blue.

Rok: 1. srpnja 2023.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije

Projekti financirani iz CEF-a u okviru Poziva za 2016.

VCS-IP – Nadogradnja sustava za govornu komunikaciju kao podrška ATM VoIP komunikacijama

Projektom je predviđena nadogradnja svih HKZP-ovih glavnih, pričuvnih i simulatorskih sustava za govornu komunikaciju kako bi se omogućila IP povezivost u domeni govorne komunikacije zemlja-zemlja i zrak-zemlja.

Sustavi za govornu komunikaciju, nabavljeni u razdoblju 2012. – 2014., nadogradit će se na VoIP promjenom verzije softvera sustava. Nakon toga, uslijedit će zamjena podsustava za praćenje i kontrolu te integracija dodatnog hardvera za VoIP. 

Pričuvni sustav za govornu komunikaciju (BVCS) u COK-u Zagreb sustav je starije generacije koji se može proširiti samo dodatnim medijskim prilazom (MGW) koji će biti „posrednik“ između starijih tipova sučelja BVCS-a i IP mreže.

Nadograđeni sustavi omogućit će telefonsku povezivost s VCS-ovima koji su kompatibilni s VoIP-om, kao i laku integraciju svih IP VHF/UHF radija koji su potrebni za upravljanje dinamičnom konfiguracijom zračnog prostora.

Očekivani rok: 31. prosinca 2021.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije

Modernizacija IP G/G podatkovne mreže u HKZP-u – CaRT/iWAN-NG – Faza II – Provedba

Cilj je projekta CaRT/iWAN-NG nadogradnja postojeće nacionalne IP podatkovne komunikacijske mreže zemlja-zemlja sukladno novim europskim standardima o razmjeni informacija i informacijskim uslugama. Tako će se stvoriti preduvjet napredne funkcionalnosti QoS-a za podršku glasovnim komunikacijama (VoIP).

Opseg posla projekta uključuje drugu, provedbenu fazu projekta koja podrazumijeva nabavu i instalaciju nove nacionalne IP podatkovne komunikacijske mreže zemlja-zemlja sukladno detaljnoj preporuci dizajna iz prve faze. 

Provedbenu fazu čine detaljan potvrđeni dizajn mrežnog sustava, isporuka hardvera i softvera, instalacija, postavljanje i integracija te obuka HKZP-ova osoblja.

Očekivani rok: 31. prosinca 2021.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije

Studija DAM-a i STAM-a u FAB CE-u

FAB CE je pokrenuo projekt DAM/STAM s ciljem poboljšanja procesa upravljanja zračnim prostorom i dinamičnog upravljanja zračnim prostorom (DAM) u područjima svoje odgovornosti.

Cilj je projekta usmjeriti FAB CE prema potpunom usklađenju s planom provedbe Jedinstvenog europskog neba kroz primjenu kratkoročnih mjera za upravljanje zračnim prometom (STAM) te veću primjenu fleksibilnog korištenja zračnog prostora. 

Opseg poslova projekta uključuje studiju za utvrđivanje operativnog koncepta na visokoj razini za DAM/STAM u FAB CE-u te definiranje plana za buduću provedbu. Voditelj projekta je FAB CE. 

Projekt je završen. 

Projekt provedbe DLS-a – Path 1 “Ground Stakeholders”

Ovaj je projekt bio dio zajedničke prijave „Provedba Programa uvođenja SESAR-a 2016. – klaster 1: općenito“ koju koordinira Upravitelj uvođenja SESAR-a.

Cilj je bila provedba višefrekvencijske (MF) sposobnosti sustava podatkovnih veza (DLS), čime se omogućila optimizacija radnog opterećenja kanala. Tako je postignuta bolja podrška povećanju tokova zračnog prometa te je spriječeno zagušivanje frekvencije. 

Projektom su razvijene višefrekvencijske mreže na razini države i regije. 

U projekt je bilo uključeno 15 organizacija, a koordinator je bio ENAIRE.

Projekt je završen 28. veljače 2018.

Više o projektu saznajte na stranici Europske komisije

Projekt provedbe DLS-a – 2. faza

Cilj je projekta bio pružiti podršku Upravitelju uvođenja SESAR-a pri utvrđivanju i stvaranju ukupne slike razvoja ciljnog rješenja. 

Konkretnije, projektne aktivnosti za 2. fazu pružile su podršku Upravitelju uvođenja SESAR-a pri:

 • definiranju područja pružanja usluge
 • definiranju dizajna usluge i tehničke arhitekture na razini Europe
 • razradi studije poslovnog slučaja za ciljno rješenje
 • analizi usluga koje će se pružati prema modelu D (ciljno rješenje)
 • definiranju europskog zajedničkog vođenja DLS-a.

U projekt je bilo uključeno 26 organizacija, a koordinator je bio ENAIRE.

Očekivani rok: 31. prosinca 2020.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije.

eGAFOR

Let na niskoj razini (LLF) najkritičniji je sigurnosni dio zrakoplovstva. Ti su letovi osobito ranjivi u pogledu svih opasnih meteoroloških pojava. Meteorološka (MET) podrška za LLF u Europi vrlo je rascjepkana i nedosljedna, što je posljedica loše definiranih MET usluga za LLF u ICAO-vu Aneksu 3.

Ideja projekta eGAFOR temelji se na suradnji među pružateljima MET usluga u središnjoj i jugoistočnoj Europi. 

Krajnji je cilj pružiti korisnicima niskih letova konsolidiranu i usklađenu MET uslugu za let koji je planiran preko nekoliko država.

Projekt će pokriti veliko područje koje će uključivati GAFOR rute za koje će se na konsolidiran način objavljivati GAFOR prognoze.

U projekt je uključeno 8 organizacija, a koordinator je Hrvatska kontrola zračne plovidbe.

Očekivani rok: 30. lipnja 2021.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije ili na stranici projekta eGAFOR.

Projekti financirani iz CEF-a u okviru Poziva za 2015.

VARP – Projekt radijske komunikacije u kontroli zračnog prometa putem VoIP-a

Cilj je projekta VARP realizacija primjene moderne IP VHF/UHF radijske mreže koja se koristi kao podrška fleksibilnoj konfiguraciji sektora. Time se zamijenila zastarjela radijska oprema i povećao ukupni kapacitet radijskog sustava koji se koristi u Centru oblasne kontrole zračnog prometa Zagreb (COK).

Novi radijski sustav temelji se na IP tehnologiji, čime se riješio problem ograničenja postojeće radijske mreže kod dinamične promjene ruta. 

IP oprema omogućuje prenošenje sektora između COK-ova. Provedbom projekta VARP, kontrolorske radne pozicije bolje su prilagođene operativnom okruženju sve dinamičnijeg upravljanja zračnim prostorom i zračnim prostorom slobodnih ruta.

Očekivani rok: 5. studenog 2020.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije

Modernizacija IP G/G podatkovne mreže u HKZP-u – CaRT/iWAN-NG

Cilj je projekta CaRT/iWAN-NG nadogradnja postojeće nacionalne IP podatkovne komunikacijske mreže zemlja-zemlja sukladno novim europskim standardima kao preduvjet napredne funkcionalnosti QoS-a za podršku glasovnim komunikacijama VoIP-om.

Opseg posla ovog projekta čini prva, pripremna faza provedbenog projekta. Ona uključuje konzultantske usluge za razvoj detaljne preporuke dizajna nacionalne podatkovne mreže i transportne infrastrukture WAN potvrđene metodom provjere koncepta (PoC) te je prethodila provedbenoj fazi projekta.

Pripremna faza pružila je dovoljno informacija za sljedeći korak: procjenu opsega poslova, vremenskog slijeda i troškova provedbene faze (koristila se za sljedeću prijavu na poziv za financiranje iz CEF-a). 

Rezultati projekta pružili su i tehničke preduvjete za predstojeći proces prijave na natječaj za provedbenu fazu projekta.

Projekt je završen 31. srpnja 2017.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije

Arhitektura kibernetičke sigurnosti u HKZP-u – ExCO-NG

Cilj je projekta ExCO-NG (External Connections Next Generation – vanjska veza sljedeće generacije) implementacija arhitekture kibernetičke sigurnosti koja bi osigurala prihvatljivu razinu sigurnosti i podržala iSWIM razmjenu informacija putem IP mreže kroz sustave za upravljanje zračnim prometom koji podržavaju SWIM.

Koncept početnog sistemskog upravljanja informacijama (iSWIM) podrška je razmjeni informacija koje se dostavljaju putem IP mreže. 

Takav sustav omogućuje ubrzanu povezanost mrežnim protokolom u upravljanju zračnim prometom u Europi, što rezultira velikom potrebom za odgovarajućim mjerama kibernetičke sigurnosti. Postojeća arhitektura kibernetičke sigurnosti (ExCO) ne može u potpunosti podržati SWIM okruženje te ju je potrebno nadograditi. 

Projekt se bavio komponentom kibernetičke sigurnosti pri provedbi SWIM-a te je bio preduvjet za provedbu usluge razmjene zrakoplovnih informacija (PCP, Family 5.3.1) u HKZP-u.

Projekt je završen 22. svibnja 2018.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije

Simulacija SEAFRA H24

Cilj je projekta SEAFRA H24 proširiti postojeći koncept noćnog prekograničnog zračnog prostora slobodnih ruta na Jugoistočnoj prometnoj osi (SEAFRA – South-East Axis Free Route Airspace).

Simulacijom je prikupljeno dovoljno podataka za sigurnu provedbu koncepta. SEAFRA H24 omogućuje korištenje optimalnih ruta bez ograničenja fiksnih mrežnih struktura. 

Kako bi se osiguralo optimalno operativno rješenje za reorganizaciju zračnog prostora u skladu s konceptom SEAFRA H24, sa susjednim su FIR-ovima definirana područja zajedničkog interesa (Area of Common Interest). 

Projekt je uključivao pripremu za simulaciju, simulaciju u stvarnom vremenu, analizu simuliranih podataka i provedbu. 

Provedba je izvršena temeljem zaključaka simulacije i analize koja je obavljena tijekom i nakon simulacije. 

Razvojem projekta u obzir su uzete sve zainteresirane strane.

Projekt je završen 31. prosinca 2016.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije

Usklađivanje tehničke platforme za ATM 5 pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, uključujući podršku za zračni prostor slobodnih ruta i pripremu programa Zajedničkog pilot-projekta (COOPANS B3.3, B3.4 i B3.5)

Projekt uključuje: 

 • usklađena sistemska rješenja za provedbu zračnog prostora slobodnih ruta AF 3
 • usklađeno osnovno rješenje AMAN za AF 1 kao zajedničku osnovu za DP v1 
 • standardizirani HMI u članicama COOPANS-a, koji je usklađen i s drugim europskim HMI programima 
 • pripremu za provedbu SWIM-a povećanjem kibernetičke sigurnosti.

Konačan rezultat omogućio je osiguravanje financijske učinkovitosti pri provedbi programa Zajedničkog pilot-projekta (PCP) prema zajedničkoj osnovi kako bi se smanjila odstupanja koja je potrebno razmotriti za svaku sastavnicu PCP-a.

Projekt je završen 6. veljače 2020. 

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije.

NewPENS – Doprinos zainteresiranih strana nabavi i razvoju NewPENS-a

PENS danas diljem europske regije pruža zajedničku IP mrežnu uslugu koja pokriva podatkovnu i glasovnu komunikaciju te pruža učinkovitu podršku postojećim uslugama i novim zahtjevima. 

Sporazum o zajedničkoj nabavi (CPA) postignut je 2015. među 34 pružatelja usluga, uključujući Naviair i EUROCONTROL. Njime se definiraju načela i struktura vođenja za nabavu i osiguravanje novih paneuropskih mrežnih usluga (NewPENS Service) koje će zamijeniti PENS. 

Očekivani rok: 31. prosinca 2020.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije.

Provedba Sustava za nadzor prometa i vođenje zrakoplova na Zračnoj luci „Franjo Tuđman”

Osnovna je aktivnost projekta primjena naprednog sustava za nadzor i kontrolu kretanja po manevarskim površinama (A-SMGCS) na Zračnoj luci „Franjo Tuđman“. 

Tehnologija kontrolnog tornja u zagrebačkoj zračnoj luci nije bila dovoljna, a ovaj je projekt osigurao odgovarajuće tehnološko rješenje za upravljanje prometom kako bi se na siguran i učinkovit način pratio planirani rast prometa.

Provedbom A-SMGCS-a osigurani su nadzor, vođenje i kontrola zrakoplova i vozila na manevarskim površinama zagrebačke zračne luke te je održana objavljena stopa kretanja po površinama u svim vremenskim uvjetima. 

Projekt doprinosi povećanju kapaciteta i protočnosti, letne učinkovitosti te boljem očuvanju okoliša, kao i povećanju sigurnosti i troškovne učinkovitosti.

Projekt je završen 30. studenog 2018.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije.

Konvergencija sustava za ATM DSNA-a i COOPANS-a, korak 1B (CODACAS 1B) – Dio: kohezija

Cilj je projekta CODACAS 1B uspostava osnove za zajedničku jezgru sustava za ATM koje koriste DSNA i svi partneri u COOPANS-u, pod nazivom Centralna zajednička jezgra CODACAS Coflight (CODACAS Coflight Centered Common Core – C5).

Radni zadaci u sklopu projekta uključivali su definiranje zajedničke jezgre, procjenu njezine tehničke, operativne i financijske izvedivosti te planiranje nabave i njezine integracije u sustave za ATM svih partnera.

Projekt je završen 30. lipnja 2018.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije.

Projekti financirani iz CEF-a u okviru Poziva za 2014.

Zračni prostor slobodnih ruta od Schwarzwalda do Crnog mora

Projekt je bio dio zajedničke prijave „Provedba Programa uvođenja – CEF-ov Poziv 2014.“ koju je koordinirao Upravitelj uvođenja SESAR-a.

Voditelj projekta bio je FAB CE.

Ključni je doprinos projekta provođenje studije kojom su definirani operativni i tehnički preduvjeti provedbe FAB CE-ova zračnog prostora slobodnih ruta, uključujući operativni koncept, nužne vježbe potvrđivanja te potreban razvoj i nadogradnju zahtjeva sustava za upravljanje zračnim prometom članica FAB CE-a.

Projekt je završen 21. travnja 2017.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije.

Ubrzavanje usklađivanja i konvergencije sustava za upravljanje zračnim prometom

Ova je aktivnost bila dio globalnog projekta kojemu je cilj postizanje viših razina usklađivanja i standardizacije unutar Udruženja COOPANS daljnjim razvojem platforme COOPANS-ova sustava za upravljanje zračnim prometom.

Opseg posla uključivao je provedbu četiriju COOPANS-ovih nadogradnji softvera kako bi se na troškovno učinkovit način poboljšali kapacitet, sigurnost i utjecaj na okoliš. 

Projekt je uključivao:

 • optimizaciju rada korištenjem CPDLC-a (podatkovna komunikacija između kontrolora i pilota) 
 • rješenje za usklađivanje osposobljavanja za AMAN (upravljanje dolascima) 
 • poboljšanu obradu i interoperabilnost za OLDI (online razmjena podataka) 
 • studiju procjene mogućnosti usklađivanja svih partnera u COOPANS-u s ciljem uvođenja zajedničkog HMI-ja.

Projekt je završen 31. siječnja 2017.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici Europske komisije.