Otvorene pozicije

Specijalist za pravne poslove (m/ž)

Prilika U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za specijalistom za pravne poslove s mjestom rada u Velikoj Gorici. Specijalist/-ica za pravne poslove bit će odgovoran/-na za pripremu i kontrolu pravne valjanosti podnesaka, ugovora, internih akata te tumačenje propisa. Tvoje ključne odgovornosti:           zastupanje Društva pred sudovima i državnim tijelima, što uključuje izradu svih

MET motritelj (m/ž)

Prilika U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za MET motriteljem s mjestom rada u Splitu. MET motritelj/-ica bit će odgovoran/-na za mjerenje, procjenu i bilježenje stanja meteoroloških elemenata i pojava u zoni zračne luke, za točnost i kvalitetu meteoroloških izvješća te za ispravnost i redovito održavanje klasičnih meteoroloških instrumenata. Tvoje ključne odgovornosti:          

Viši tehničar (m/ž)

Prilika U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za višim tehničarom s mjestom rada u Velikoj Gorici. Viši tehničar/-ka bit će odgovoran/-na za administriranje i održavanje poslovnih informacijskih sustava, za provedbu zaštite i pohranu važnih korisničkih i poslovnih podataka, softvera te pružanje IT korisničke podrške kao i za ažuriranje dokumentacije poslovnih informacijskih sustava. Tvoje

Inženjer u Odsjeku COM sustava (m/ž)

Prilika U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za inženjerom u Odsjeku COM sustava s mjestom rada u Velikoj Gorici. Inženjer/-ka će biti odgovoran/-na za održavanje komunikacijskih sustava i uređaja, ponajprije razine SG.3 i SG.2, odgovoran/-na za izradu prijedloga modifikacija komunikacijskih sustava i uređaja te za ažuriranje zrakoplovnotehničke dokumentacije komunikacijskih sustava i uređaja. Tvoje

Inženjer u Odjelu poslovnih informacijskih sustava (m/ž) – 2 izvršitelja

Prilika U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za inženjerom u Odjelu poslovnih informacijskih sustava s mjestom rada u Velikoj Gorici. Inženjer/-ka će biti odgovoran/-na za provedbu inženjeringa i održavanja poslovnih informacijskih sustava u skladu s Pravilnikom o korištenju poslovnih informacijskih sustava i Priručnikom za održavanje poslovnih informacijskih sustava te za pružanje usluge IT

Specijalist za statičke zrakoplovne informacije, skupove podataka i publikacije (m/ž)

Prilika U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za specijalistom za statičke zrakoplovne informacije, skupove podataka i publikacije s mjestom rada u Velikoj Gorici. Specijalist/-ica za statičke zrakoplovne informacije, skupove podataka i publikacije bit će odgovoran/-na za zaprimanje, obradu i koordinaciju sirovih statičkih zrakoplovnih podataka i skupova podataka te za objavu statičkih zrakoplovnih informacija,

Specijalist za novčano poslovanje (m/ž)

Prilika U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za specijalistom za novčano poslovanje s mjestom rada u Velikoj Gorici. Specijalist/-ica za novčano poslovanje bit će odgovoran/-na za učinkovito novčano poslovanje Društva te održavanje kratkoročne likvidnosti Društva. Tvoje ključne odgovornosti:           vođenje brige o zakonskim rokovima unosa deviza praćenje izvršenja ugovora (izuzev ugovora za kapitalna

Administrator financijsko-materijalnog poslovanja (m/ž) 

Prilika U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za administratorom financijsko-materijalnog poslovanja  s mjestom rada u Dubrovniku. Administrator/-ica financijsko-materijalnog poslovanja bit će odgovoran/-na za financijsko-materijalno poslovanje Jedinice prilazne i aerodromske kontrole – Podružnica Dubrovnik. Tvoje ključne odgovornosti:           praćenje i primjena propisa iz područja financijsko-materijalnog poslovanja suradnja s ustrojstvenim jedinicama Sektora korporativnih funkcija Društva

Tehničar za nadzor i održavanje EEK sustava (m/ž)

Prilika U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za tehničarom za nadzor i održavanje EEK sustava s mjestom rada u Dubrovniku. Tehničar/-ka za nadzor i održavanje EEK sustava bit će odgovoran/-na za nadzor i upravljanje EEK TS-ovima/U-ovima razine SG.1 u skladu sa zrakoplovnotehničkim postupcima i uputama te drugim tehničkim i operativnim uputama te za

Oblasni radarski kontrolor

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2 objavljuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto 1. Oblasni radarski kontrolor (m/ž) Uvjeti: dozvola kontrolora zračnog prometa s ovlaštenjem/posebnim ovlastima ACS/RAD znanje engleskog jezika – minimalno ICAO razina 4 poznavanje hrvatskog jezika zdravstvena sposobnost (kategorija 3) državljanstvo Republike Hrvatske ili