Zračni prostor slobodnih ruta na jugoistočnoj osi (SEAFRA H24)

13. prosinca 2016.

Premda se na europskoj razini procjenjuje da zračni promet ima udio od samo 2 do 3% ukupnih štetnih emisija u okoliš, i dalje se traže načini kako bi se taj utjecaj smanjio. U tom kontekstu, HKZP je 2016. sudjelovao u multinacionalnom projektu implementacije zračnog prostora slobodnih ruta na području jugoistočne prometne osi (SEAFRA).
 
Nakon razdoblja primjene takvog koncepta samo u noćnim satima, od 8. prosinca 2016. tri su pružatelja usluga u zračnoj plovidbi – Hrvatska kontrola zračne plovidbe, srpsko-crnogorska SMATSA i bosansko-hercegovačka BHANSA – tijekom svih 24 sata omogućila korisnicima zračnog prostora, zrakoplovnim prijevoznicima, da slobodno planiraju i provode letove bez obzira na podjelu zračnog prostora među državama i granice njihovog područja odgovornosti.
 
Time je uveden 24-satni koncept prekograničnog zračnog prostora slobodnih ruta (FRA) na jugoistočnoj osi (Sout-East Axis Free Route Airspace – SEAFRA) iznad visine leta od 9.900 metara. Preciznije rečeno, to je prostor bez klasičnih ruta u kojem zrakoplovni prijevoznici planiraju let direktno između ulaznih i izlaznih točaka tog zračnog prostora.
 
To je prvi put da je u Europi uveden zračni prostor slobodnih ruta na području čak četiri države, u ovom slučaju Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
 
Ideju pokretanja ovog projekta velikih razmjera osmislili su stručnjaci za upravljanje zračnim prometom navedenih pružatelja usluga s ciljem povećanja sigurnosti i učinkovitosti usluga te zaštite okoliša smanjivanjem potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.
 
Okvirna procjena ušteda goriva i emisija koje se ovim projektom maksimalno mogu ostvariti u jednom danu je skraćenje ruta za ukupno oko 2.880 NM), što odgovara ovim uštedama:

Procjena uštede1 dan
(max)
kg/u godini
(max, ovisi o planiranju prijevoznika)
Goriva9,3 t3,4 milijuna kg
Emisije ugljičnog dioksida (CO2)30 t11 milijuna kg
Emisije dušikovog oksida (NOx)110 kg40 tisuća kg

Praćenje ušteda emisija CO2 i NOx provodit će se temeljem usporedbe potrošnje goriva zrakoplova i emisija štetnih plinova između rutne mreže i zračnog prostora slobodnih ruta (FRA) korištenjem NEST alata.
 
Aktivnosti oko SEAFRA koncepta pokrenute su u skladu s europskom Uredbom 716/2014, odnosno provode se čak 5 godina prije 1. siječnja 2022., planiranog datuma za neograničeno slobodno korištenje zračnog prostora iznad 9.000 metara diljem Europe.
 
Projekt SEAFRA jedan je od ključnih postignuća u okviru inicijative EU-a za uspostavu Jedinstvenog europskog neba (Single European Sky) neovisnog o državnim granicama ili granicama funkcionalnih blokova zračnog prostora, s ciljem povećanja sigurnosti i učinkovitosti, kao i kapaciteta zračnog prometa u Europi.
 
Osim navedenog SEAFRA projekta, HKZP namjerava implementirati FRA koncept u suradnji s drugim susjedima, a prvi planirani korak je uspostava FRA prostora iznad 6 država, odnosno jedinstvenog prostora koji će obuhvatiti trenutni SEAFRA i SAXFRA prostor. Inače, SAXFRA obuhvaća zračni prostor Slovenije i Austrije, u kojem je od studenog također u primjeni FRA koncept tijekom cijelog dana. Spajanje dviju FRA inicijativa planirano je u prvom kvartalu 2018.
 
Daljnja suradnja na konceptu FRA obuhvatit će FAB CE FRA projekt, Gate One FRA i suradnju s talijanskim pružateljem usluga ENAV-om koji je također upostavio FRA prostor iznad Italije.