Vlado Bagarić na čelu Odbora direktora FAB CE-a

Vlado Bagarić
26. lipnja 2020.
Vlado Bagarić

Planiranje usklađenog odgovora na oporavak prometa od pandemije covida-19, odabir novog predsjedavajućeg, uspješan završetak projekta optimizacije navigacijskih uređaja te početak planiranja zajedničkih projekata iz područja komunikacije, navigacije i nadzora neke su od ključnih tema o kojima je raspravljao Odbor direktora Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe (FAB CE) na sastanku održanom 23. lipnja 2020.

Odbor je izabrao Vladu Bagarića, direktora Hrvatske kontrole zračne plovidbe, za predsjedavajućeg na razdoblje od 12 mjeseci. Predsjedanje Odborom preuzima od Valerie Hackl, direktorice Austro Controla, koja je na toj poziciji od 1. srpnja 2019.

Direktori pružatelja usluga u zračnoj plovidbi okupljenih u FAB CE-u raspravljali su o strategijama ujednačenog pristupa razvoju mjera za ograničavanje troškova uz istodobno očuvanje kritične infrastrukture za upravljanje zračnim prometom. „Kao dio naših planova za osiguravanje dovoljnog kapaciteta prije prometnog oporavka, razvijamo nove kratkoročne tjedne prognoze da bismo mogli koordinirano odgovoriti na ponovni rast prometa“, rekao je Matej Eljon, voditelj programa FAB CE-a i direktor FCE-a.

Odbor je pozdravio završetak projekta optimizacije navigacijskih uređaja, čiji je cilj bio razviti procese koordiniranog planiranja nabave i održavanja navigacijske infrastrukture. Prepoznat je značajan potencijal za prekograničnu uporabu navigacijskih uređaja, kao što je primjerice uporaba slovenskih ili mađarskih VOR uređaja za pokrivanje dijelova Hrvatske, te je preporuka staviti redundantnu opremu izvan operativnog rada. Planiranje nabave novih navigacijskih uređaja odvijat će se po principu prekogranične suradnje, a pružatelji usluga u FAB CE-u razmijenili su svoje stavove o ublažavanju postojećih ranjivosti u odnosu na mogućnosti koje ovise o globalnom navigacijskom satelitskom sustavu.

Odbor je odobrio i planiranje zajedničkih projekata iz područja komunikacije, navigacije i nadzora (CNS). Odluku o nabavi CNS/ATM opreme svaki će pružatelj usluga donijeti individualno, ali programom će se utvrditi mogućnosti usklađenja planova pružatelja usluga kao i pametne metode nabave. Uz zajednički plan investiranja u CNS koji će se koristiti pri ažuriranju nacionalnih investicijskih planova za CNS razvit će se i prijedlog podjele troškova prekograničnih usluga.