Usluge za potrebe Oružanih snaga RH

16. lipnja 2016.

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske 25. svibnja 2016. dala prethodnu suglasnost, ministar obrane Josip Buljević i direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe Dragan Bilać potpisali su Ugovor o uslugama koje HKZP pruža za potrebe Oružanih snaga RH.

Ugovor se primjenjuje od 15. lipnja 2016., a njime se utvrđuju uvjeti, način i opseg usluga u zračnoj plovidbi, naknada troškova pružanja tih usluga, njihov nadzor i ostali elementi nužni za efikasnu provedbu ugovora.

Riječ je o operativnim uslugama u zračnom prometu, uslugama komunikacije, navigacije i nadzora, zrakoplovnog informiranja i zrakoplovne meteorologije.