U rad pušten radarski sustav Monte Kope

30. svibnja 2016.

Radarski sustav Monte Kope, na lokaciji nekadašnjeg vojnog primarnog radara u blizini mjesta Banjole u okolici Pule, pušten je u operativni rad 24. svibnja 2016.

Vrijednost radarskog sustava, nabavljenog temeljem javnog natječaja od španjolske tvrtke Indra, iznosi oko 7 milijuna kuna, a zajedno s troškovima renoviranja objekta, izgradnje antenskog stupa, opremanja sekundarnim sustavima podrške i komunikacijskim sustavom, Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) uložila je oko 11 milijuna kuna.

Ovim projektom osigurava se višestruko radarsko pokrivanje u najopterećenijem operativnom sektoru oblasne kontrole „West“ i u terminalnoj zoni Pula. Time se osigurava potreban kapacitet te povećanje sigurnosti i kvalitete usluga u zračnoj plovidbi u tom dijelu zračnog prostora.

Prilikom dizajniranja i provedbene faze projekta radarskog sustava Monte Kope, provedene su sve mjere propisane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja, što je bio i jedan od posebnih uvjeta Ministarstva zdravlja.

Naime, mjerenja pokazuju da je izloženost ljudi elektromagnetskom zračenju u okolici radara zanemarivo mala, odnosno da su parametri jakosti elektromagnetskog polja (gustoće snage i električnog polja) za nekoliko redova veličine niži od graničnih vrijednosti deklariranih Pravilnikom.

HKZP će nastaviti jačati nadzor zračnog prostora, što zahtijevaju europski standardi o sigurnosti zračne plovidbe, ali ponajviše zbog porasta zračnog prometa nad Hrvatskom. Sljedeći koraci su implementacija novih nadzornih tehnologija – multilateracijskih (MLAT), odnosno ADS-B tehnologija u narednom vremenskom razdoblju.