Prvi oblasni kontrolori zračnog prometa u potpunosti školovani u Hrvatskoj

14. listopada 2022.

Nakon što je Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) u 2021. uspostavila cjeloviti sustav osposobljavanja svih vrsta kontrolora zračnog prometa, svoje školovanje ovih su dana uspješno završili prvi oblasni kontrolor i kontrolorka zračnog prometa koji su u potpunosti osposobljeni u Hrvatskoj.

Svi kontrolori zračnog prometa do 2020. veći su dio tog zahtjevnog osposobljavanja obavljali u inozemstvu, a samo se zadnji dio provodio u našoj kompaniji. Uz značajan trošak, takva organizacija osposobljavanja bila je suočena s izostankom razvoja domaćih instruktora, kao i kontinuiranim praćenjem kandidata, što je rezultiralo njihovom niskom prolaznošću.

„Ponosan sam što sam uspješno položio teorijski dio provjere znanja i praktične vještine i što ću u Centru oblasne kontrole Zagreb voditi brigu o sigurnosti zrakoplova, posade i putnika. Ovaj posao sam izabrao jer je jako dinamičan i čini me ispunjenim”, izjavio je Vice Torić, prvi oblasni kontrolor zračnog prometa koji je za dvije godine i četiri mjeseca uspješno završio cijelo školovanje u Hrvatskoj. Vice je inače magistar matematike i odmah nakon studija na zagrebačkom PMF-u prijavio se na natječaj te je izabran u prvoj generaciji kandidata koji se od početka do kraja školuju u HKZP-u.

Samo nekoliko dana kasnije praktično osposobljavanje uspješno je završila i gimnazijalka Diana Patajac, prva oblasna kontrolorka školovana u našoj kompaniji. Ona je i prva žena koja je položila za oblasnu kontrolu u posljednjih osam godina, a svoj novi posao ocjenjuje kao najbolji na svijetu.

„Ovo je velik dan za našu kompaniju jer smo nakon desetljeća školovanja kontrolora diljem Europe pokazali da u Hrvatskoj imamo znanja, tehnologije i kapaciteta sami školovati svoje kontrolore zračnog prometa. Za ovaj posao imamo interes drugih zemalja u regiji i nadam se da ćemo tu vrijednu uslugu pružati susjednim zemljama”, izjavio je Vlado Bagarić, direktor HKZP-a.

Osim oblasnih kontrolora zračnog prometa, nakon uspostave cjelovitog sustava osposobljavanja, HKZP školuje toranjske i prilazne kontrolore zračnog prometa. Trenutačno su u tijeku školovanja triju generacija kandidata za oblasne kontrolore u različitim fazama, kao i jedna za toranjske te prilazne kontrolore. U listopadu je planirano raspisivanje natječaja za osposobljavanje četvrte generacije oblasnih kontrolora.

Kandidatima na osposobljavanju na raspolaganju je suvremeni simulator u sjedištu kompanije, a prošle je godine implementiran i toranjski simulator u Splitu koji su potpunosti razvili stručnjaci iz HKZP-a, čime su u cijelosti zadovoljeni infrastrukturni zahtjevi za potrebe osposobljavanja kontrolora zračnog prometa u Hrvatskoj. Osim moderne infrastrukture najvažniju kariku u osposobljavanju nosi stručno osoblje – predavači, instruktori, ocjenjivači i voditelji osposobljavanja.