Priopćenje povodom pada bespilotne letjelice u Zagrebu

11. ožujka 2022.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) trgovačko je društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje pruža usluge u zračnoj plovidbi u zračnom prostoru Republike Hrvatske. HKZP je certificiran za pružanje sljedećih usluga i funkcija u zračnoj plovidbi:

  • operativnih usluga u zračnom prometu (ATS)
  • usluga komunikacije, navigacije i nadzora (CNS)
  • usluga zrakoplovnog informiranja (AIS)
  • usluga zrakoplovne meteorologije (MET)
  • usluga oblikovanja letačkih postupaka (FPD)
  • funkcije upravljanja zračnim prostorom (ASM)
  • funkcije upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM).

U sklopu operativnih usluga u zračnom prometu HKZP pruža uslugu kontrole zračnog prometa unutar zračnog prostora Republike Hrvatske zrakoplovima čije su rute unaprijed poznate putem predanog plana leta.

U Republici Hrvatskoj je, u cilju osiguranja nadzora kontroliranog zračnog prostora u svrhu pružanja operativnih usluga u zračnom prometu, propisana obveza korištenja sustava za aktivnu detekciju (tzv. transpondera) od strane svih zrakoplova koji ulaze u hrvatski zračni prostor. Zrakoplovi koji nisu opremljeni transponderom nisu vidljivi za sustav koji se koristi prilikom pružanja usluga kontrole zračnog prometa u HKZP-u.

Bespilotna letjelica koja je noćas ušla u hrvatski zračni prostor i pala na području Zagreba nije imala transponder, te je stoga HKZP nije detektirao sekundarnim radarima koji se koriste za nadzor zrakoplova u svrhu pružanja usluga kontrole zračnog prometa.

Naknadnim pregledom podataka s primarnog radara na lokaciji Pleso detektirani su radarski odrazi i putanja koji odgovaraju vremenu i lokaciji pada bespilotne letjelice.