HKZP certificiran i za uslugu oblikovanja letačkih postupaka

31. siječnja 2022.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) certificirana je 27. siječnja 2022. za pružanje usluge oblikovanja letačkih postupaka (Flight Procedure Design – FPD) u skladu s europskom regulativom, čime je postala bogatija za novu uslugu i svrstava se u respektabilne pružatelje usluga u zračnoj plovidbi.

Tom certifikacijom, koju je provela Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, HKZP-u se pružaju dodatne mogućnosti za proširenje pružanja te usluge drugim korisnicima, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Oblikovanje letačkih postupaka u skladu s definiranim kriterijima omogućuje sigurno nadvisivanje prepreka kako bi se postigle normalne i redovite operacije instrumentalnog letenja zrakoplova.

Ta usluga obuhvaća oblikovanje, dokumentiranje, validaciju i održavanje konvencionalnih i postupaka temeljenih na performansama zrakoplova (PBN) u fazama standardnih instrumentalnih odlazaka i dolazaka, instrumentalnog prilaženja, vizualnog manevriranja kruženjem, letenja na ruti i u budućnosti PinS procedura za helikoptere.

Proces pružanja navedene usluge obuhvaća i izradu zrakoplovnih karata, definiranje poligona minimalnih visina za radarsko vektoriranje, analizu buke i emisije ispušnih plinova, analizu pokrivanja signala radionavigacijskih uređaja i analizu utjecaja područja i zona na postupke i rute.

Letački postupci definiraju se u odnosu na performanse zrakoplova, tehničke karakteristike navigacijskih sustava i aerodroma, meteorološke značajke, ekološke zahtjeve, značajke zračnog prostora, zahtjeve korisnika, teren i zrakoplovne prepreke.

Svi podaci i zrakoplovne karte za konvencionalne i PBN postupke, za sve međunarodne aerodrome u RH u Području letnih informacija Zagreb (FIR Zagreb), objavljuju se u Zborniku zrakoplovnih informacija RH (AIP).

HKZP već dugi niz godina oblikuje instrumentalne letne postupke za sve međunarodne zračne luke u Republici Hrvatskoj te trenutačno oblikuje, mijenja i održava oko 500 konvencionalnih i PBN postupaka.