Posjet Hrvatske gorske službe spašavanja

17. studenoga 2015.
Predstavnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) posjetili su danas Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe i razgovarali o unapređenju suradnje, te su nakon sastanka obišli simulator i Centar oblasne kontrole zračnog prometa.  
 
Direktor HKZP-a Dragan Bilać upoznao je predstavnike HGSS-a s organizacijom i načinom rada HKZP-a, s naglaskom na uslugu uzbunjivanja koju HKZP pruža radi izvješćivanja nadležnih organizacija o zrakoplovu kojem je potrebna pomoć potrage i spašavanja, kao i radi pružanja pomoći tim organizacijama tijekom potrage i spašavanja zrakoplova.
 
Ustroj i način rada HGSS-a predstavio je Vinko Prizmić, načine provođenja potrage na terenu Frane Bebić, a u izaslanstvu HGSS-a su još bili Mladen Mužinić, Grgo Puljas i Stipe Božić.
 
U dugom razgovoru posebni naglasak bio je na usklađenom pristupu i korištenju međusobnih resursa i mogućnosti pri traganju za nestalim zrakoplovima, unapređenju komunikacije i mogućnosti posredovanja pri uspostavljanju veza na terenu, potpori HGSS-u u vidu meteoroloških podataka, zajedničkom pristupu i razmjeni prostornih podataka, budući da i HGSS izrađuje zemljovide poglavito nepristupačnih terena i planina i sl.
 
Ovo je već drugi takav posjet predstavnika HGSS-a Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, a dogovoreno je da će se suradnja spustiti na razine područnih jedinica HKZP-a i stanica HGSS-a. Naime, između HKZP-a i HGSS-a potpisan je već ranije Sporazum o dugoročnoj međusobnoj suradnji na području sigurnosti, razvoju sposobnosti i djelovanja pri traganju za nestalim zrakoplovima.