Objavljeno Izvješće o održivosti 2018.

31. svibnja 2019.
Nefinancijski izvještaj za 2018., tj. Izvješće o održivosti 2018. objavljeno je danas na našim mrežnim stranicama.

Izvješće opisuje naše utjecaje na ekonomiju, društvo i okoliš, te na jednostavan način donosi pregled nefinancijskih učinaka HKZP-a na području ljudskih prava, uvjeta rada, borbe protiv korupcije, diskriminacije, zaštite okoliša, doprinosa zajednici kao i odnosa s korisnicima i dobavljačima te ostalim dionicima.

Glavni je cilj postignut, a to je pokazati da HKZP prihvaća i podržava održivi razvoj te u tom pravcu doprinosi pozitivnim promjenama. Idući u tom smjeru, izvješće je usklađeno sa smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje uz primjenu sržne opcije standarda GRI-ja.