Najnovija nadogradnja COOPANS sustava uspješno provedena u 7 centara oblasne kontrole

11. prosinca 2015.
COOPANS partneri sa zadovoljstvom objavljuju da su uspješno nadogradili svoj zajednički sustav za upravljanje zračnim prometom u 7 centara oblasne kontrole (COK) kod pet pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (Austro Control, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Irish Aviation Authority, LFV i Naviair).  
 
Thomas Hoffmann, direktor Austro Controla i predsjednik Odbora COOPANS alijanse od 1.1.2016., rekao je: „Najnovija nadogradnja sustava još jednom pokazuje značajne koristi koje COOPANS nudi svojim članovima. Nadogradnja, koja je provedena u svih 7 centara u iznimno kratkom razdoblju i bez ikakvog utjecaja na operacije, predstavlja veliko postignuće i bit će međunarodno priznata. Uvjeren sam da će COOPANS imati ključnu ulogu u harmonizaciji europskog sustava za upravljanje zračnim prometom.“
 
Posljednja nadogradnja uključuje poboljšanja u multisektorskoj koordinaciji, kao i unapređenja horizontalne tranzicije tijekom faze krstarenja, što predstavlja važan korak prema daljnjem poboljšanju koordinacije kada su uključena više od dva sektora ili u slučajevima kada se zrakoplov vertikalno spušta u drugi sektor.
 
Zbog tog razvoja sada je moguće raditi efikasnije i smanjiti radno opterećenje kontrolora zračnog prometa tijekom nestandardnih koordinacija. To je značajno poboljšanje u lošim vremenskim uvjetima i ujedno priprema sustava za slobodne rute.
 
Sustav radi stabilno i operativni kapacitet je uobičajen. Nadogradnja je provedena prema sljedećem rasporedu:
 
COK Beč 21.-22. studenog
Donji zračni prostor Beč 27.-28. studenog
Shannon 1. prosinca
Zagreb 2.-3. prosinca
Kopenhagen 2.-3. prosinca
Dublin 3. prosinca
Malmö 4.-5. prosinca
Stockholm 4.-5. prosinca
 
COOPANS je vodeći primjer industrijskog partnerstva u Europi i suradnje između više pružatelja usluga. Svi partneri imaju istu platformu za integraciju i zajednički planiraju validaciju, čime se značajno smanjuju troškovi u usporedbi sa zasebnim sustavom.
 
Osim velikih ušteda partnera, COOPANS ispunjava cilj EU-a o harmonizaciji ATM sustava u Europi. članovi COOPANS-a uspostavili su upravljački tim kako bi proveli SESAR ATM Master Plan, Provedbeno pravilo zajedničkih pilot-projekata i Program uvođenja SESAR-a. COOPANS je član Nadzornog tijela uvođenja SESAR-a.
 
COOPANS zrakoplovnim kompanijama istovremeno omogućuje niže troškove i potpunu usklađenost s provedbenim pravilima i međunarodnim standardima, te time jamči sigurnost, troškovnu učinkovitost i ekološki prihvatljivo upravljanje zračnim prometom.