Konferencija Međunarodnog udruženja za zrakoplovni engleski jezik (ICAEA)

24. travnja 2017.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) danas i sutra u Dubrovniku domaćin je 30. konferencije Međunarodnog udruženja za zrakoplovni engleski jezik (International Civil Aviation English Association – ICAEA) na kojoj sudjeluje 116 sudionika iz cijelog svijeta, što je najveći broj do sada.
 
Pozdravne govore prilikom otvorenja konferencije danas su uputili direktor HKZP-a Dragan Bilać te predsjednik i dopredsjednik ICAEA-e Michael Kay iz Tajlanda i Terence Gerighty iz Francuske.

ICAEA je udruženje osnovano 1984. koje promiče pravilnu uporabu engleskog jezika kao čimbenika sigurnosti zračnog prometa i podiže razinu svijesti o važnosti jezične kompetencije i njezinog utjecaja na sigurnost, kvalitetu usluga i poslovnu učinkovitost.
 
ICAEA okuplja preko 350 članova iz više od 75 zemalja svijeta – od regulatora, zrakoplovnih prijevoznika, pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, kontrolora zračnog prometa i pilota do akademske zajednice, jezičnih stručnjaka i ostalih čimbenika. Putem redovnih konferencija razmjenjuju se znanja, iskustva i nove spoznaje te potiče suradnja između različitih profesija, zrakoplovne industrije i obrazovnih institucija.
 
ICAEA nastoji unaprijediti standarde i razumijevanje uloge engleskog jezika koji koriste različite profesije u zrakoplovstvu: piloti i kontrolori u govornoj komunikaciji, međunarodne posade, tehničko i zemaljsko osoblje i organizacije za osposobljavanje.
 
Zahtjeve jezične sposobnosti i razine znanja uvela je 2005. Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo (International Civil Aviation Organisation – ICAO) u cilju standardiziranja načina i sredstava provjere jezične sposobnosti. ICAO je definirao 6 razina jezične sposobnosti, od prve – „pretpočetne“ do šeste – „ekspertne“, a četvrta – „operativna“ razina je minimalna razina jezičnoga znanja sigurna za obavljanje govorne komunikacije između kontrolora i pilota.
 
ICAEA potiče razvoj tih smjernica i alata i promiče usklađene standarde u cilju unapređenja komunikacije na engleskom jeziku u zrakoplovstvu.