Europska konferencija o sigurnosti zračnog prometa

11. svibnja 2017.
“Sigurnost zračnog prometa u Europi je izvrsna, a zračni promet je još uvijek najsigurniji vid prijevoza”, istaknuo je direktor Upravitelja mreže u Eurocontrolu Joe Sultana, na početku drugog dana Europske konferencije o sigurnosti zračnog prometa (CEO Safety Conference) u Frankfurtu, u četvrtak 11. svibnja 2017. Ove godine domaćin konferencije bila je njemačka kontrola letenja DFS.

Konferencija u Frankfurtu okupila je oko 80 sudionika, glavnih direktora I menadžera sigurnosti iz 40-ak pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, koji su raspravljali o pitanjima značajnim za sigurnost zračnog prometa, a sve u cilju smanjenja sigurnosnih rizika.

Na prvom danu konferencije istaknuta je potreba veće implementacije satelitske tehnologije i u području komunikacije, navigacije i nadzora zrakoplova, na čemu će se više poraditi u narednim godinama. Direktori su tada posjetili i Europsku svemirsku agenciju u Darmstadtu i razmijenili informacije s menadžmentom Agencije.

Drugog dana konferencije održan je okrugli stol o performansama u drugom i trećem referentnom razdoblju te o utjecaju na sigurnost zračnog prometa. Moderirao ga je Joe Sultana, a sudjelovali su direktori najvećih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, Njemačke, Francuske i Italije, Klaus-Dieter Scheurle, Maurice Georges, Roberta Neri te uz njih iz Hrvatske Dragan Bilać, potom član uprave Lufthanse Harry Hohmeister te direktor EASA-inog sektora za strategiju i upravljanje sigurnošću Luc Tytgat.

Direktor HKZP-a Dragan Bilać je tijekom panela istaknuo potrebu da EASA tijekom revizije legislative i kroz pripremu trećeg referentnog razdoblja u kontekstu upravljanja performansama stavi veći prioritet na tzv. “leading” indikatore sigurnosti te je podržao najavu EASA-e da se smanji obujam legislative, a poveća razina njezine kvalitete. Sudionici panela razmijenili su mišljenja o načinima uspješnog balansiranja među četiri područja uspješnosti, no jedinstvenog su stava da sigurnost mora imati prioritet nad ostala tri područja.

Inače, Europska konferencija o sigurnosti zračnog prometa održava se svake dvije godine u okviru Eurocontrolovog ES² programa  – Experience Sharing to Enhance Safety, a prethodnu konferenciju je organizirala Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) u lipnju 2015.