Kadeti vojni piloti posjetili HKZP

21. studenoga 2014.
U sklopu studijskih programa Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ kadeti vojni piloti polaznici 1., 2. i 3. godine studija za vojnog pilota na Fakultetu prometnih znanosti posjetili su danas Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe te se upoznali s djelokrugom rada i funkcioniranjem HKZP-a kako bi bolje razumjeli usluge u zračnoj  plovidbi i sagledali rad kontrolora zračnog prometa.

Direktor HKZP-a Dragan Bilać upoznao ih je s ustrojem i uslugama koje HKZP pruža korisnicima zračnog prostora, s posebnim osvrtom na pružanje usluga Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i protuzračnoj obrani. Također, naglasio je dobru suradnju HKZP-a i Oružanih snaga RH u svim područjima s mogućnošću daljnjeg unapređenja. 

Vršitelj dužnosti direktora Sektora vojnih zadaća Stjepan Varga objasnio je ulogu Sektora u komunikaciji i koordinaciji s MORH-om i OSRH-om na svim razinama, posebice u području reguliranja vojnih aktivnosti u zračnom prostoru uz uvažavanje civilnih korisnika i komercijalnih potreba. Kadetima je objašnjen ustroj i uloga Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC). 

Zračni prostor potrebno je razmatrati kao jedinstvenu cjelinu, pri čemu treba voditi računa o sigurnoj provedbi vojnih aktivnosti, ali i potrebama ostalih korisnika zračnog prostora, kao i o njegovoj komercijalnoj iskoristivosti. Ovo načelo se mora primjenjivati prilikom rezervacija dijelova zračnog prostora. Prostor se mora rezervirati s jasnom namjenom i u što je moguće realnijem vremenu provedbe aktivnosti kako bi ga AMC mogao dodijeliti drugim korisnicima koji imaju potrebu za njegovim korištenjem.

Nakon prezentacija kadeti su posjetili tehničku i operativnu dvoranu HKZP-a gdje su im pokazane pozicije i rad u Centru oblasne kontrole Zagreb, podjela kontrole zračnog prometa te zadaće koje kontrolori obavljaju. U tehničkoj dvorani su se upoznali s tehnologijom i osobljem koji omogućavaju nesmetan rad kontrole zračnog prometa sa svim zahtjevima koje moraju ispuniti kako bi se nesmetano mogle provoditi operacije u zračnom prostoru. Na kraju posjeta kadeti su posjetili prostor simulatora, gdje su upoznati s njegovim mogućnostima i ulogom u HKZP-u.