BHANSA preuzela pružanje usluga u donjem zračnom prostoru BiH

13. studenoga 2014.

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) tijekom noći 12./13. studenoga preuzela je pružanje usluga u zračnoj plovidbi u većem dijelu zračnog prostora BiH ispod 32.500 stopa (9.900 m).

Uspostava zračnog prometa u zračnom prostoru BiH započela je krajem 90-ih u dogovoru BiH sa susjednim državama te NATO-om, ICAO-om i Europskom organizacijom za sigurnost zračne plovidbe (Eurocontrol). Od 2000. godine usluge u zračnoj plovidbi u zračnom prostoru BiH pružaju Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) i Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA).

Preuzimanje donjeg zračnog prostora prva je faza procesa BHATM tranzicije, dok će se za gornji dio zračnog prostora plan tranzicije utvrditi naknadno.

HKZP je dosad pružao usluge u donjem zračnom prostoru između 10.000 stopa (3.050 m) i 28.500 stopa (8.700 m). Od danas HKZP pruža usluge u nešto manje od polovice gornjeg dijela zračnog prostora BiH iznad 32.500 stopa te u sjeverozapadnom manjem dijelu donjeg zračnog prostora BiH.

HKZP je aktivno sudjelovao u uspostavi i normalizaciji prometa u susjednoj državi, uspostavio mnoge rute, a na korist BiH, RH, HKZP-a, drugih susjednih država i pružatelja usluga, europske ATM mreže,  posebno jugoistočne osi (South-East Axis), a što je najvažnije i na korist korisnika usluga – zrakoplovnih kompanija. Proces BHATM tranzicije je kroz zadnje dvije godine ponovno intenziviran, a HKZP je aktivno sudjelovao u svim aktivnostima u punoj suradnji s partnerima iz BHANSA-e i SMATSA-e, kao i s relevantnim državnim institucijama BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Uz usku suradnju svih navedenih organizacija, tranziciju je pratio i Eurocontrol kao upravitelj europske mreže (Network Manager) i NATO, pri tome imajući u vidu obvezu udovoljavanja potrebama korisnika usluga kako bi im se pružila što sigurnija i kvalitetnija usluga.