Direktor Bilać održao predavanje studentima aeronautike

24. listopada 2014.

Smjernice razvoja ATM-a u Europi i uloga Hrvatske kontrole zračne plovidbe tema je predavanja koje je studentima aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti danas održao Dragan Bilać, direktor HKZP-a.

Osim općih informacija o povijesti HKZP-a, organizacijskoj strukturi, sustavu financiranja te području nadležnosti, Dragan Bilać studentima je predstavio trend promjene prometa u zadnjem desetljeću, kao i analizu prometa u posljednje tri godine.

Također, prezentirao je i analizu kašnjenja u posljednjih sedam godina istaknuvši da je trostruko smanjenje kašnjenja u 2013. u odnosu na 2012. postignuto  planiranjem, sektorizacijom, automatizacijom, te zahvaljujući tehnološkom napretku sustava, kao i timskom radu.

Direktor HKZP-a je studente upoznao s COOPANS suradnjom, FAB CE-om, te projektom TOPLINK u okviru istraživačkog programa SESAR, koji završava 2016.

Nakon predavanja uslijedila je rasprava koju je moderirala doc. dr. sc. Biljana Juričić, voditeljica Katedre za kontrolu letenja.