Inicijalno osposobljavanje oblasnih kontrolora zračnog prometa po prvi put u Hrvatskoj

Ured za osposobljavanje
25. rujna 2020.
Ured za osposobljavanje

Kandidati za oblasne kontrolore zračnog prometa odsad će se u cijelosti moći osposobljavati u Hrvatskoj nakon što je Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) dobila odgovarajući certifikat Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

„Budući kontrolori zračnog prometa više neće morati ići na školovanje u inozemstvo, čime ćemo ostvariti uštede, no još je značajnije što ćemo vlastitim snagama školovati naše, a u budućnosti i inozemne kandidate za to zahtjevno i odgovorno zanimanje“, rekao je Vlado Bagarić, direktor HKZP-a. Istaknuo je da je to rezultat intenzivnog rada stručnjaka u Uredu za osposobljavanje, no i drugih zaposlenika koji su dali svoj doprinos u ostvarenju ovog strateškog cilja kompanije.

HKZP je od 15. lipnja 2020. počeo samostalno osposobljavati kandidate za kontrolore zračnog prometa i to najprije uz prethodno dobivanje privilegija pružanja osnovnog osposobljavanja. Potom 4. rujna 2020. dobiva privilegij za provedbu osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja oblasnog kontrolora, čime je sada certificiran za njihovo inicijalno osposobljavanje.

Od 20 kandidata odabranih nakon provedenog postupka selekcije i testiranja, njih 16 određeno je za osposobljavanje za oblasnu kontrolu zračnog prometa Zagreb, a preostala 4 kandidata za toranjsku kontrolu.

Za provedbu cjelovitog i samostalnog inicijalnog osposobljavanja prve generacije kandidata nedostaje još odobrenje za ovlaštenje aerodromska instrumentalna kontrola – toranjska kontrola na čijoj pripremi za certifikaciju također intenzivno rade naši brojni stručnjaci.