HKZP na svjetskom samitu CANSO-a

15. lipnja 2017.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) je kao članica CANSO-a (Udruženje civilnih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi) sudjelovala na Svjetskoj konferenciji CANSO-a i zasjedanju Glavne skupštine CANSO-a (CANSO Global ATM Summit and 21st Annual General Meeting). Vodeći ljudi industrije upravljanja zračnim prometom (ATM), njih gotovo 250, okupili su se u Kopenhagenu od 12. do 15. lipnja te su razgovarali o ključnim izazovima i prilikama za ATM industriju i o tome na koji način CANSO i pružatelji usluga moraju djelovati u sljedećim godinama kako bi se prilagodili sve učestalijim promjenama u ATM području.

Naglasak konferencije bio je na odnosu prema korisnicima usluga te poboljšanju učinkovitosti i kvalitete usluga. Nakon uvodnog govora direktora CANSO-a Jeffa Poolea, predavanja su održali direktor IATA-e  Alexandre de Juniac i direktor SAS-a Rickard Gustafson te mnogi drugi.

Na godišnjoj Generalnoj skupštini CANSO-a za nove članove Izvršnog odbora CANSO-a izabrani su Rudy Kellar (NAV CANADA) i Klaus-Dieter Scheurle (DFS, Njemačka), a Teri Bristol (FAA, SAD) i Thabani Mthiyane (ATNS, JAR) za predsjednika, odnosno dopredsjednika Izvršnog odbora.

Na marginama konferencije održan je kratki sastanak direktora COOPANS članica (uključujući HKZP)  s direktorom IATA-e Alexandreom de Juniacom koji je naglasio važnu ulogu COOPANS-a u implementaciji Jedinstvenog europskog neba (SES) i izdvojio ga kao primjer učinkovitog upravljanja zračnim prometom.

Više na https://www.canso.org/flying-high-onwards-and-upwards-canso-global-atm-summit-and-21st-agm