GATE ONE – nova platforma za suradnju 10 pružatelja usluga Srednje i Istočne Europe

6. studenoga 2013.

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz deset država regije koja se proteže od Baltičkog do Jadranskog i Crnog mora potpisali su danas strateški sporazum o suradnji na stvaranju platforme za regionalnu suradnju.

Svrha strateškog savezništva između tri funkcionalna bloka zračnog prostora (FAB) pod nazivom GATE ONE je promicanje učinkovitosti Europskog upravljanja zračnim prometom ojačanom suradnjom između pružatelja usluga, te omogućavanje snažnijeg i bolje koordiniranog zastupanja država regije u europskim procesima odlučivanja.

Sporazum su u Sofiji potpisali direktori pružatelja usluga iz Austrije, Bugarske, Češke, Hrvatske, Poljske, Litve, Mađarske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije. Stranke su se suglasile s pristupanjem pružatelja usluga iz Bosne i Hercegovine na sljedećem sastanku u siječnju 2014.

Zračni prostor između Baltičkog i Crnog mora jedno je od najvažnijih čvorišta europskog kontinenta: u tom području odvija se zračni promet u smjeru sjevera i juga, istoka i zapada, i održavaju veze između središnjih i nordijskih zemalja Europske unije, kao i s azijskim kontinentom te područjem Bliskog istoka.

Trenutni razvoj industrije Europskog upravljanja zračnim prometom ukazuje na pretpostavku da pružatelji usluga iz regije koji djeluju pod sličnim uvjetima mogu biti učinkoviti u postizanju svojih interesa kada ostvare blisku suradnju u koordinaciji strateških pitanja (i operativnih pitanja koja su od regionalnog značaja). Nadalje, pružatelji usluga trebaju težiti zastupanju konsolidiranog stava o zajedničkim tehničkim i ekonomskim pitanjima koja su važna za regiju te vitalna za upravljanje zračnim prometom diljem EU.

Utemeljitelji platforme GATE ONE dali su podršku uspostavi Jedinstvenog europskog neba s ciljem promicanja konkurentnosti europskog zračnog prijevoza te dionika industrije, doprinoseći bržem i ugodnijem putovanju, te ublažavajući utjecaj ispuštanja stakleničkih plinova od strane zrakoplovnog sektora. Istovremeno je naglašeno da će se tijekom reforme kontrole zračnog prometa izbjegavati pretjerano donošenje propisa, kao i birokratsko opterećenje nametnuto pružateljima usluga. Vezano uz ciljeve Jedinstvenog europskog neba koje je postavila Europska komisija, potpisnici sporazuma naglasili su da prijedlog uredbe SES II + u svom sadašnjem obliku nije dovoljan za donošenje novih zakonodavnih mjera te da brojne odredbe treba doraditi, detaljno ocijeniti i obrazložiti prije stupanja na snagu.

Utemeljitelji strateške platforme GATE ONE koja pokriva zračni prostor triju funkcionalnih bloka zračnog prostora (Baltic FAB, Danube FAB i FAB CE) ukazali su na nužnost razvoja novih regionalnih oblika suradnje između pružatelja usluga koji prelaze granice FAB-ova te omogućuju interoperabilnost različitih tehničkih i zrakoplovnih sustava.