Vlado Bagarić imenovan direktorom HKZP-a

12. travnja 2018.

Nadzorni odbor Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) imenovao je danas Vladu Bagarića direktorom HKZP-a na mandat od pet godina.

Vlada Republike Hrvatske predložila je 11. travnja 2018. njegovo imenovanje Nadzornom odboru sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a temeljem postupka po objavljenom javnom natječaju.

Vlado Bagarić imenovan je direktorom HKZP-a 29. rujna 2017. na šest mjeseci.