Inform Before Flight

16. ožujka 2018.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) ove se godine u Madridu od 6. do 8. ožujka na Svjetskom kongresu industrije upravljanja zračnim prometom (World Air Traffic Management Congress) po prvi put predstavila u vlastitom izložbenom prostoru.

Razlog za takav značajan iskorak vlastito je rješenje u upravljanju zračnim prostorom (Airspace Management) u obliku web-alata pod nazivom AMC portal. Prezentacija AMC portala izazvala je velik interes na sajmu o čemu svjedoči i više od pedeset održanih tematskih prezentacija predstavnicima različitih područja zrakoplovstva iz više država i međunarodnih institucija.

Stoga smo zamolili direktora HKZP-a Vladu Bagarića, da nam prenese svoja iskustva, dojmove i ocjenu uspjeha HKZP-ova sudjelovanja na takvom svjetskom događanju na kojemu sudjeluje većina tradicionalno jakih izlagača iz područja zračnog prometa.

ŠTO JE AMC PORTAL?

AMC portal jest web-alat osmišljen u HKZP-u s namjerom informiranja svih korisnika zračnog prostora o aktualnoj situaciji u zračnom prostoru. Uz aktualni prikaz AMC portal pruža i informacije o odobrenim aktivnostima u sljedećem kratkoročnom razdoblju – nekoliko dana unaprijed.

Temeljna premisa prilikom razvoja alata bila je informiranje svih korisnika o situaciji u zračnom prostoru na jednostavan i svima razumljiv način. Stoga je za promidžbenu kampanju i odabrana krilatica „INFORM BEFORE FLIGHT“.

Prilikom izrade alata posebno smo vodili računa o našim novim korisnicima zračnog prostora – operaterima bespilotnih sustava (dron/RPAS/UAS) čije vrijeme tek dolazi, a koji zbog specifičnosti i dostupnosti nove tehnologije ulaze u zračni prostor, najčešće s puno entuzijazma i vrlo malo predznanja potrebnog za zadovoljavanje sigurnosnih normi i pravila ponašanja u zračnom prostoru.

Sigurnost (SAFETY), to jest sigurna provedba svih aktivnosti u zračnom prostoru, naš je primarni cilj, a informiranje svih korisnika na jedinstvenom mjestu, na jednostavan, svima razumljiv i brz način jedan je od osnovnih preduvjeta.

KAKO JE DOŠLO DO RAZVOJA AMC PORTALA?

Nakon ulaska u Europsku uniju, Republika Hrvatska prihvatila je i mnoštvo propisa, među njima i one iz područja zrakoplovstva. Starije su članice već ranije razvile određene koncepte i pravila s kojima smo se mi tek trebali suočiti.

Tako je bilo i u području upravljanja zračnim prostorom (Airspace Management – ASM) i fleksibilne uporabe zračnog prostora (Flexible Use of Airspace).

Propisi su bili implementirani skoro trenutno, ali smo kasnili s ustrojavanjem svih potrebnih organizacijskih cjelina i osposobljavanjem stručnog osoblja. Tako i danas imate zemlje u kojima su propisi u potpunosti usvojeni, ali postoje teškoće s provedbom u praksi.

Ustrojavanjem Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (NPUZP) i Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management Cell – AMC) stvoreni su i operativni preduvjeti za provedbu propisa.

Spoj mladih ljudi koje smo školovali u potrebnim područjima i kolega s dugogodišnjim iskustvom u različitim područjima kontrole letenja i vojnog letenja okupljenih u AMC-u, njihova zajednička inicijativa i otvorenost prema novim tehnologijama, rezultirali su stvaranjem odličnog koncepta koji je Uprava prepoznala i u potpunosti podržala. 

Ovdje moram naglasiti konstantnu i izvrsnu koordinaciju i suradnju između vojnih i civilnih korisnika zračnog prostora na svim razinama, od strateške do taktičke, bez čije potpore ovaj projekt zasigurno ne bi ni uspio.

GDJE JE HKZP U ODNOSU NA KONKURENCIJU?

Ono što sam vidio, kao i svi naši eksperti, u Madridu među konkurentnim rješenjima nijedno nije, prije svega dokazano u operativnoj uporabi, a sjetimo se, naše jest od lipnja 2017.

Isto tako, nijedno od ponuđenih rješenja ne nudi prikaz cjelokupne situacije u realnom vremenu, a pri tome mislim na prikaz baš svih poznatih i odobrenih aktivnosti u zračnom prostoru na jednom mjestu, na različitim kartama u 3D i 2D prikazima, razumljivim i nekome tko se po prvi put upušta u aktivnosti u zračnom prostoru.

Nadalje, naše rješenje omogućuje i direktnu interakciju internim sustavom poruka između samog korisnika i nacionalnog ASM sustava, kao i druge mnogobrojne mogućnosti.

Najjednostavnije rečeno, AMC portal prvi je operativni alat u provedbi upravljanja zračnim prostorom u realnom vremenu za sve aktivnosti, te je konkurenciji nametnuo razvojni tempo, a regulatoru olakšao donošenje potrebnih propisa za implementaciju naprednog upravljanja zračnim prostorom (Advanced FUA) dostojan zahtjeva 21. stoljeća.

ŠTO JE AMC PORTAL DONIO PROSJEčNOM KORISNIKU ZRAčNOG PROSTORA?

Prilikom razvoja AMC portala posebno se vodilo računa o samim korisnicima zračnog prostora, njihovim potrebama, vrsti aktivnosti koje provode, brzini djelovanja i informiranja koja je primjerena zahtjevima i dinamici 21. stoljeća, ali i sigurnosnom aspektu cijele priče.

Unutar okvira postojeće regulative i sigurnosnih standarda stvoren je direktan komunikacijski kanal između samog korisnika i nadležnih organizacija i tijela koja izdaju potrebna odobrenja.

Princip je jednostavan i svodi se na to da se od korisnika prilikom registracije prikupljaju propisani podaci. Nakon uspješnog procesa registracije korisnik više ne treba dostavljati dodatne podatke, već mu je na jednostavan način omogućena predaja zahtjeva za korištenje dijelova zračnog prostora, pravila kojih se mora pridržavati, te sama aktivacija i deaktivacija tražene rezervacije.

Sve je to prikazano na AMC portalu na različitim kartama i služi za informiranje ostalih korisnika zračnog prostora prije provedbe vlastitih aktivnosti.

Koncept u potpunosti slijedi EU regulativu upravljanja zračnim prostorom i u potpunosti je transparentan.

Mali korisnici i operateri bespilotnih sustava dobili su jednostavniji pristup željenom zračnom prostoru koji je u skladu s njihovim realnim potrebama.

ŠTO DALJE?

Ako promatramo zračni prostor kao jednu cjelinu lako dostupnu svim korisnicima, bilo civilnim, vojnim ili ostalim državnim korisnicima, u kojem svi trebaju ostvariti svoje aktivnosti, uz sve brži prodor novih tehnologija, jasno je da i oni koji pružaju usluge u zračnom prostoru moraju pratiti tempo i prilagođavati se novim izazovima i zahtjevima.

Upravo iz tog razloga HKZP će uz moje vodstvo nastaviti pratiti nove tehnologije i zahtjeve koji iz njih proizlaze ne samo u području upravljanja zračnim prostorom nego i u svim ostalim područjima kontrole letenja.

KOJI JE VAŠ ZAKLJUčAK NAKON PRVOG NASTUPA HKZP-a NA JEDNOM OVAKVOM MEđUNARODNOM DOGAđANJU?

Zaključak se sam nameće iz svega što sam ranije rekao, a to je da u Republici Hrvatskoj trenutačno, između svega viđenog na takvom međunarodnom događanju, jedini imamo prvo operativno i cjelovito rješenje za dinamičko upravljanje zračnim prostorom koje je u stanju ispuniti trenutačne zahtjeve naprednog upravljanja zračnim prostorom u realnom vremenu.