U Zagrebu održan 12. sastanak CEOC-a

12. srpnja 2013.

U Zagrebu je danas održan 12. sastanak Povjerenstva direktora Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe (FAB CE CEOC) prvi puta pod predsjedanjem direktora Hrvatske kontrole zračne plovidbe Dragana Bilaća.

Uspostava devet funkcionalnih blokova zračnog prostora u Europi dio je inicijative za stvaranje Jedinstvenog europskog neba neovisnog o državnim granicama, čiji je cilj unapređenje sigurnosti, učinkovitosti upravljanja troškovima i povećanje kapaciteta te smanjenja kašnjenja u zračnom prometu. Ovo je trenutno najvažnija inicijativa koja se pod okriljem Europske komisije provodi u području zračnog prometa u Europi.

FAB CE je uspostavljen u okviru zajedničke inicijative sedam zemalja (Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Mađarske, Češke i Slovačke) i pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u središnjoj Europi sklapanjem Sporazuma 2011., a koji je Hrvatski sabor potvrdio u travnju 2012. Pored krovnog Sporazuma, sklopljeni su i sporazumi o suradnji među pružateljima usluga u zračnoj plovidbi (HKZP s ostalih 6 partnera), kao i između nacionalnih nadzornih tijela (Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo s ostalih 6 partnera).

Među najvažnijim zadaćama u suradnji pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u FAB CE-u je izrada zajedničkog Plana učinkovitosti (FAB CE Performance Plan) na razdoblje od 5 godina, a obuhvaća upravljanje sigurnošću zračnog prometa, kapacitetima, okolišem i troškovima. Također, suradnja se provodi  na raznim područjima poput školovanja kontrolora letenja, optimizacije određenih usluga u cilju povećanja učinkovitosti, usklađivanja modernizacije tehničkih sustava u skladu sa zahtjevima interoperabilnosti i sl.

Jedinstveno europsko nebo podrazumijeva, između ostaloga, i prekogranični servis tj. pružanje usluga u zračnom prostoru neke druge države, dakle, tržišno nadmetanje pružatelja usluga u Europi, a temeljni kriterij je učinkovitost (performanse) pružatelja usluga.