Studija FAB CE-a “Zračni prostor slobodnih ruta od Schwarzwalda do Crnog mora” dobila bespovratna sredstva EU-a

21. siječnja 2016.


Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za studiju Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe (FAB CE) “Zračni prostor slobodnih ruta od Schwarzwalda do Crnog mora” potpisan je 27. studenog 2015. Studija se sufinancira iz EU fonda Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) s više od 1 milijun eura, a kontrolira ga Upravljački konzorcij za uvođenje SESAR-a (SESAR Deployment Manager).
 
Projekt je odabran za financiranje temeljem SESAR-ovog prioriteta za natječaje CEF-a za promet, kojima se dodjeljuju sredstva za financiranje projekata koji unapređuju europsku prometnu infrastrukturu, promiču sigurnost prometa, pridonose razvoju inteligentnih prometnih sustava i ublažavaju utjecaj prometnog sektora na okoliš. Studija pridonosi provedbi fleksibilnog upravljanja zračnim prostorom i slobodnih ruta, jedne od šest funkcija upravljanja zračnim prometom utvrđenih u Zajedničkom pilot-projektu (Uredba (EU) br. 716/2014).
 
O studiji
 
Naslov studije pokazuje odlučnost FAB CE-a u stvaranju ideje čije mogućnosti ne završavaju tamo gdje su zemljopisne granice: ona odražava proaktivno razmišljanje od kojeg korist nema samo funkcionalni blok zračnog prostora ili samo jedna regija, nego će se dodana vrijednost moći prepoznati na europskoj razini. Studija odražava opredijeljenost sedam pružatelja usluga u zračno plovidbi FAB CE-a i sedam zemalja u ostvarenju jednog cilja: defragmentacije zračnog prostora koja podržava inicijativu Jedinstvenog europskog neba.
 
Cilj studije tehničke izvodljivosti, koja je pokrenuta u rujnu 2015. i planira se  dovršiti do travnja 2017., je razviti i potvrditi operativni koncept zračnog prostora slobodnih ruta (Free Route Airspace – FRA; CONOPS) u FAB CE-u, uz mogućnost proširenja i izvan njegovih granica. Studija uključuje razvoj CONOPS-a te kao validacijski alat i simulaciju koja će se provesti u Centru za razvoj istraživanja i simulacije Hungarocontrola, a u cilju potvrde rezultata i detaljne razrade nužnih zahtjeva za uvezivanje pojedinačnih sustava za upravljanje zračnim prometom.
 
FAB CE namjerava u potpunosti primijeniti koncept FRA do 2019. Za korisnike će to značiti da će unutar određenog FRA prostora moći slobodno planirati svoje rute preko cijelog FAB područja, odnosno između definiranih ulaznih i izlaznih točaka, uz mogućnost utvrđivanja rute putem definiranih putnih navigacijskih točaka. Ovisno o raspoloživosti zračnog prostora, neće se koristiti tradicionalna rutna mreža. Unutar ovog zračnog prostora letovi će cijelo vrijeme biti podložni kontroli zračnog prometa, kao i eventualnim ograničenjima zračnog prostora. Glavni cilj primjene FRA koncepta je korisnicima pružiti mogućnosti poboljšanja učinkovitosti izravnih ruta koje se mogu planirati, te letnih putanja unutar zračnog prostora FAB CE-a i između susjednih FAB-ova.
 
O Instrumentu za povezivanje Europe
 
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm