Predstavnici HKZP-a s načelnikom Glavnog stožera OSRH

4. listopada 2016.
foto: OSRH/Stjepan Brigljević


Direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe Dragan Bilać i direktor Sektora vojnih zadaća Hrvoje Filipović sastali su se danas s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske generalom zbora Mirkom Šundovom u prostorima Glavnog stožera.

Direktor HKZP-a upoznao je načelnika GS-a generala Šundova s djelokrugom rada i nadležnosti HKZP-a.

Tijekom sastanka je izražena želja za što boljom budućom suradnjom između Oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatske kontrole zračne plovidbe.