Poziv na dostavu radova: istraživačka radionica „Predvidljivost i fleksibilnost“

28. lipnja 2023.

FAB CE i FABEC nastavljaju s nizom uspješnih godišnjih istraživačkih radionica između funkcionalnih blokova zračnog prostora s forumom koji će se održati u Zagrebu u travnju 2024. posvećenim predvidljivosti i fleksibilnosti. Oba ta centralna aspekta upravljanja zračnim prometom definirana su u ICAO-ovu okviru kao ključna područja performansi koja određuju kvalitetu operativnih usluga koje se pružaju civilnim i vojnim korisnicima zračnog prostora. Domaćin radionice je Hrvatska kontrola zračne plovidbe.

Zrakoplovstvo – a time i upravljanje zračnim prometom – suočeno je s velikim promjenama uslijed geopolitičkih, gospodarskih, okolišnih i društvenih događaja koji prinuđuju pružatelje usluga u zračnoj plovidbi na što veću fleksibilnost, a da ne ugrožavaju otpornost europske zrakoplovne mreže. Stoga je od presudne važnosti znati do koje je mjere, kada i na kojoj razini točnosti moguće predvidjeti razvoj prometa. Upravo zbog toga svi partneri u zrakoplovstvu imaju svoju ulogu u lancu operativne vrijednosti, u distribuciji količina, vremena i prostora. Uz prihvaćanje činjenice da točnost prometnih prognoza varira, posebnu pozornost potrebno je dati radovima u kojima je prikazano na koji je način moguće prilagoditi operativnu fleksibilnost u smislu ponude / potražnje. Moderne statističke metode i inovativne tehnologije i koncepti poput umjetne inteligencije mogu otvoriti put boljem korištenju novih i detaljnijih skupova podataka koji služe kao podrška predviđanju i prilagodbi s ciljem poboljšanja cijelog zrakoplovstva.

Organizatori pozivaju članove akademske zajednice i stručnjake iz industrije na dostavu radova na razmatranje kako bi sudjelovali kao govornici. Događanje je organizirano u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu i Njemačkim društvom za istraživanja u zrakoplovstvu (German Aviation Research Society – G.A.R.S.).

Cilj radionice

Fleksibilnost i predvidljivost dvije su strane istog novčića. Međutim, uz sve promjenljiviji promet čini se da je zračni promet sve teže predvidjeti, čime se povećava potreba za što većom fleksibilnosti zbog prilagodbe promjenljivom okruženju. Cilj je radionice dokučiti na koji je način moguće povećati predvidljivost i fleksibilnost u upravljanju zračnim prometom i njegovoj infrastrukturi, istovremeno razumijevajući koji faktori utječu na njih.

Pitanja na koja je potrebno odgovoriti

Teme uključuju naučene lekcije o kvaliteti predviđanja, kao i sposobnost fleksibilnosti u okruženju koje se brzo mijenja:

 • Koji su zahtjevi za točna predviđanja prometa? Koji su vremenski okviri potrebni za koja područja i koja je razina točnosti nužna?
 • Kako se u praksi koriste predviđanja prometa kod planiranja kapaciteta ili koju je vrstu fleksibilnosti potrebno predvidjeti u procesu planiranja?
 • Kako se prometne prognoze mogu koristiti kod obavljanja svakodnevnih operacija u kontrolnom centru?
 • Kako unaprijediti fleksibilnost i skalabilnost kapaciteta i što su „uništavači fleksibilnosti“?
 • Koje mogućnosti i koncepte primjenjuju korisnici zračnog prostora, države, nacionalna nadzorna tijela i pružatelji usluga u zračnoj plovidbi u svrhu unapređenja fleksibilnosti? Jesu li oni u sukobu?
 • Postoje li parametri za mjerenje predvidljivosti i fleksibilnosti?
 • Jesu li (ključna područja učinkovitosti) fleksibilnosti i predvidljivosti međusobno povezana?
 • Koji su podaci potrebni za bolje razumijevanje predvidljivosti i fleksibilnosti i njihova operativnog utjecaja?
 • Do koje mjere vanjski čimbenici (vrijeme, posebni događaji itd.) utječu na predvidljivost i fleksibilnost?
 • Do koje mjere vojne operacije utječu na predvidljivost i fleksibilnost? Kako koordinirati civilne i vojne operacije u svrhu najbolje uporabe resursa zajedničkog zračnog prostora? Povećava li automatizacija fleksibilnost upravljanja zračnim prometom ili ju smanjuje? Ima li automatizacija neke druge učinke na performanse upravljanja zračnim prometom?
 • Koje tehnologije mogu podržavati fleksibilnost i predvidljivost?
 • Kako koncepti inovativnih tehnologija poput automatizacije (prekogranična interoperabilnost, pružatelj podatkovnih usluga u upravljanju zračnim prometom (ADSP), usluge temeljene na tehnologiji u oblaku itd.) mogu podržati fleksibilnost i predvidljivost?

Cilj je radionice okupiti članove akademske zajednice i stručnjake iz prakse i osigurati im forum za međusobnu razmjenu informacija i ideja. Pozdravljamo teorijske i empirijske radove, jednako kao i praktične doprinose u vidu studija slučaja ili pristupa koji se temelje na najboljoj praksi (uključujući i one iz drugih industrija). Nadalje, pozivamo i studente preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija na predstavljanje svojih radova. S obzirom na to da su istraživanja uvijek u tijeku, potičemo znanstvenike da predstave svoje radove bez obzira na to u kojoj su fazi.

Uz prezentaciju dostavljenih radova glavni govornici vodit će konferenciju iznošenjem gledišta vezanih uz teme za raspravu. Sudjelovanje u radionici je besplatno, no organizatori ne pokrivaju putne troškove ni troškove smještaja sudionika.

Poziv na dostavu radova

Pozivamo vas da dostavite sažetak od najviše jedne stranice u kojem su navedeni autori, istraživačko pitanje, prikupljanje podataka, metodologija analize i očekivani rezultati u word– ili pdf-formatu na: .

Novosti će se objavljivati na www.fabec.eu

Važni datumi

 • 1. 9. 2023. rok za podnošenje sažetaka (maksimalno jedna stranica)
 • 22. 9. 2023. obavijest o prihvaćanju
 • 20. 12. 2023. podnošenje cijelih radova (maksimalno osam stranica)
 • 18. – 19. 4. 2024. radionica

Call for Papers

Kontakt

Matthias Whittome: