Mario Kunovec-Varga novi direktor HKZP-a

14. travnja 2023.

Nadzorni odbor Hrvatske kontrole zračne plovidbe 13. travnja 2023. imenovao je mr. sc. Marija Kunovca-Vargu za novog direktora HKZP-a.

Naime, Vlada Republike Hrvatske istog je dana donijela Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru HKZP-a imenovanje mr. sc. Marija Kunovca-Varge za direktora Društva do provedbe postupka natječaja za imenovanje direktora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.

Poziciju direktora HKZP-a preuzima od Vlade Bagarića.

Mario Kunovec-Varga dolazi s mjesta rukovoditelja Ureda za strategiju, razvoj i međunarodne odnose HKZP-a.