Potpisan Sporazum o suradnji s PMF-om

logotipovi HKZP-a i PMF-a
4. ožujka 2021.
logotipovi HKZP-a i PMF-a

Sporazum o znanstvenoistraživačkoj, obrazovnoj, tehničko-stručnoj i poslovnoj suradnji potpisali su 24. veljače 2021. direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) Vlado Bagarić i dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) u Zagrebu prof. dr. sc. Mirko Planinić.

Tim se sporazumom postavlja okvir za dugoročnu suradnju između PMF-a, prvenstveno Geofizičkog odsjeka, u području zrakoplovne meteorologije i HKZP-a na obrazovnim, razvojnim, znanstvenoistraživačkim, inovacijskim te stručnim aktivnostima koje mogu znatno pridonijeti uspješnom ostvarenju razvojnih planova HKZP-a.

Geofizički odsjek PMF-a u Zagrebu obrazuje kadar za zrakoplovnu meteorologiju koja je jedna od četiri usluge koje HKZP pruža i na taj način zajednički doprinosi sigurnosti zračnog prometa. Postoji interes i za obrazovanje zaposlenika HKZP-a kroz stručne seminare, radionice, predavanja te poslijediplomske specijalističke i doktorske studije, kao i za provođenje specijaliziranih programa namijenjenih studentima završnih godina te izradu završnih i diplomskih radova.

Između institucija postoji interes za suradnju, osobito u istraživačko-razvojnim projektima, studijama i ekspertizama zasnovanim na znanstveno-stručnim kompetencijama s ciljem usavršavanja tehničko-tehnoloških rješenja u HKZP-u, prijave i realizacije zajedničkih istraživačkih, razvojnih i inovacijskih projekata financiranih iz domaćih i međunarodnih izvora.

Također, iskazan je interes za organizaciju znanstveno-stručnih skupova, radionica i seminara zajedničkog znanstvenoistraživačkog rada te izradu i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova zajedničkog sudjelovanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.