Početak samostalnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa

Prva generacija kandidata za KZP
15. lipnja 2020.
Prva generacija kandidata za KZP

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) danas je započela s procesom cjelovitog i samostalnog školovanja 20 kandidata za kontrolore zračnog prometa, što je prvi put od postojanja hrvatske države.

Direktor HKZP-a Vlado Bagarić tom je prigodom istaknuo da je ponosan što budući kontrolori više neće morati ići na školovanje u inozemstvo, čime će biti ostvarene velike uštede, ali još više što će hrvatska pamet osposobljavati naše, a u budućnosti i inozemne kandidate za to zahtjevno i odgovorno zanimanje.

Naime, organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa u okviru HKZP-a nedavno je certificirana od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2015/340. Nakon provedenog natječaja na koji se javilo oko 1.500 kandidata, u zahtjevnom postupku procjene i analize kompetencija odabrano je njih 33, od kojih 20 danas počinje s osnovnim osposobljavanjem za 16 oblasnih i 4 toranjska kontrolora zračnog prometa.

Početak školovanja pomaknut je za nekoliko mjeseci zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 kojom su se čitava zrakoplovna industrija i zračni promet našli među najpogođenijima, no istaknuto je da će se do završetka njihovog osposobljavanja ta situacija popraviti.

Direktor Bagarić rekao je da kompanija posebnu pažnju usmjerava prema svojim zaposlenicima jer su oni njezin najdragocjeniji resurs te da su znanje, stručnost i iskustvo prepoznati kao temeljna odrednica kompetitivne snage Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Rukovoditelj Ureda za osposobljavanje Filip Jurčić istaknuo je da su visoko na listi prioriteta postavljeni izobrazba, komunikacija i timski rad.

Kontrola zračnog prometa jedan je od najzahtjevnijih poslova koje današnjica poznaje. Budući da se tijekom rada istovremeno obavlja velik broj zadaća, posao kontrolora zračnog prometa danas se smatra jednim od najtežih, zbog čega zahtijeva posjedovanje posebnih vještina, znanja i sposobnosti. Neke su od njih: sposobnost brzog, jasnog i razgovijetnog komuniciranja, brzo prebacivanje pažnje, primanje i reagiranje na više informacija koje dolaze iz različitih izvora, pronalaženje brzih rješenja u izvanrednim situacijama te visoka samodisciplina, emocionalna stabilnost, smirenost i tolerancija na stres, koje su potrebne zbog iznimne odgovornosti tog posla.

Cjelokupno trajanje osposobljavanja za lokaciju ovisi o radnom mjestu za koje se kandidati osposobljavaju, okvirno 2 − 3 godine. Kandidati najprije trebaju proći osnovno osposobljavanje kroz program od 14 tjedana, a nakon toga započinju s osposobljavanjem za stjecanje ovlaštenja koje traje od 12 do 20 tjedana, ovisno o vrsti ovlaštenja. Po završenom osposobljavanju, kandidati stječu dozvolu kontrolora zračnog prometa-studenta s upisanim ovlaštenjem, ovisno o vrsti usluge koju će biti ovlašteni pružati.

Uz velik broj uređenih višenamjenskih dvorana HKZP raspolaže i najmodernijim simulatorom za osposobljavanje budućih kontrolora zračnog prometa.