Održan 17. sastanak Radne skupine za upravljanje EAD-om

25. travnja 2013.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe bila je domaćin 17. sastanka Radne skupine za upravljanje Europskom bazom zrakoplovnih informacija (EAD SSG), Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (Eurocontrol), održanog u Zagrebu od 25. – 26. travnja 2013.

Sastanak je otvorila predsjednica Radne skupine Maja Martek Sočec, nakon čega su uslijedili pozdravni govori Dragana Bilaća, direktora HKZP-a i Jacquesa Dopagnea, direktora Eurocontrola za upravljanje mrežom.

Raspravljalo se o planu razvoja EAD-a, statusu pružanja zrakoplovnih podataka i informacija zemalja u bazi, operativnim aspektima, aspektima sustava i pružanju centraliziranih usluga. 

Gost konferencije bila je Lidija Tkalec iz Croatia Airlinesa koja je prezentirala korisničku povratnu informaciju o zadovoljstvu uslugom EAD-a, uključujući i kvalitetu zrakoplovnih podataka i informacija  Republike Hrvatske koji se nalaze u bazi.

Podnesen je izvještaj o napretku Radne skupine „EAD Evolution Task Force“ te je najviše pažnje bilo usmjereno na implementacijski status mandata kvalitete zrakoplovnih podataka (Aeronautical Data Quality), tj. Uredbe EZ-a br. 73/2010, kao i njegov utjecaj na EAD.

Sudionici su izrazili zadovoljstvo organizacijom i uspješnim radom ovog skupa.