Novi radijski centar na Risnjaku

7. prosinca 2021.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) uspješno je završila investiciju u VHF/UHF radijski centar „Sjeverni Jadran“ koji će povećati ukupan kapacitet radijskog sustava kontrole zračnog prometa. Ta investicija iznosila je devet milijuna kuna, a predstavlja najznačajniji dio ukupnog ulaganja u program modernizacije operativnog sustava ukupne vrijednosti više od 25 milijuna kuna. Modernizacija je pokrenuta kako bi infrastruktura mogla podržati očekivano povećanje zračnog prometa u Hrvatskoj u narednim godinama.

Novi radijski centar smješten je na vrhu Guslica u Nacionalnom parku „Risnjak“, a koristit će ga Centar oblasne kontrole Zagreb i prilazne kontrole zračnog prometa. Investicija u novi radijski centar uklapa se u razvoj europskog zračnog prometnog sustava kojim se osiguravaju odrednice zadane planom performansi upravljanja zračnim prometom u sklopu programa Europske unije Jedinstveno europsko nebo.

„Unatoč izazovnim okolnostima pandemije HKZP je tijekom prošle i početkom ove godine u kapacitete i povećanje sigurnosti zračnog prometa investirao više od 117 milijuna kuna, a samo za program nadogradnje radijske infrastrukture, koji je obuhvatio izgradnju, zamjenu i modernizaciju radijskih sustava, osigurano je 25 milijuna kuna. Također, unatoč krizi, ove smo godine uspostavili i pokrenuli cjelovit nacionalni sustav osposobljavanja toranjskih, prilaznih i oblasnih kontrolora zračnog prometa, što znači da će se buduće generacije kontrolora obučavati isključivo u Hrvatskoj. HKZP nastavlja ulagati u infrastrukturu, tehnologiju i ljude kako bismo i u godinama koje dolaze održali visoke standarde sigurnosti i kvalitete prometa na našem nebu“, izjavio je Vlado Bagarić, direktor HKZP-a.

Radijski centar „Guslica“ izgrađen je u suradnji s NP-om „Risnjak“ koji će ga koristiti kao terensku stanicu nadzorne službe, a objekt uključuje i automatsku hidrometeorološku stanicu. Projekt predstavlja primjer izvrsne međuresorne suradnje koja je rezultirala racionalnim i učinkovitim korištenjem državnih resursa. Njegovom realizacijom istovremeno se osiguravaju preduvjeti za obavljanje sigurne, učinkovite i redovite usluge kontrole zračnog prometa te odgovorno i racionalno upravljanje nacionalnim infrastrukturnim resursima.

Radijski centar izgrađen je po svim kriterijima zaštite prirode i okoliša te je po završetku postao integralan dio zaštićenog područja i šumskog prostranstva Gorskog kotara. Upravo je zaštita okoliša jedan od četiri ključna pokazatelja performansi HKZP-a.

Projekt izgradnje, zamjene i modernizacije radijskih sustava sufinancirala je Europska komisija iz fondova CEF-a i to u iznosu od 85 % za opremu/infrastrukturu kontrole zračnog prometa.