Direktor HKZP-a odabrao novi najuži krug suradnika

6. rujna 2019.

Sukladno novoj sistematizaciji i ustroju Hrvatske kontrole zračne plovidbe te novom Kolektivnom ugovoru HKZP-a, koji stupaju na snagu od 1. listopada 2019., direktor HKZP-a Vlado Bagarić odabrao je novi najuži krug suradnika:  

  • Nenad Galić − izvršni direktor Sektora upravljanja zračnim prometom
  • Alen Sajko − izvršni direktor Sektora CNS, MET i AIM/AIS usluga
  • Nino Karamatić − izvršni direktor Sektora korporativnih funkcija Društva
  • Damir Poleš − rukovoditelj Ureda za sigurnost i sustave upravljanja
  • Mario Kunovec Varga − rukovoditelj Ureda za strategiju, razvoj i međunarodne poslove
  • Filip Jurčić − rukovoditelj Ureda za osposobljavanje

U tijeku je sklapanje ugovora o radu s ostalim radnicima HKZP-a, a nova organizacija i ustrojstvo HKZP-a nužni su kako bi se optimiziralo poslovanje i odgovorilo na regulatorne i tehnološke zahtjeve.