Alat za ASM 21. stoljeća – web AMC PORTAL

19. siječnja 2018.

Implementacija fleksibilne uporabe zračnog prostora nametnula je i potrebu za novim načinima komunikacije između korisnika zračnog prostora i organizacije za ASM (Airspace Management). Primijećeno je da dobar dio korisnika zračnog prostora ne razumije što su poruke AUP/UUP (Airspace Use Plan/Updated Airspace Use Plan), gdje se mogu i na koji način čitati i kakvu implikaciju imaju na sigurnost provedbe aktivnosti u zračnom prostoru iako su obvezujuće za sve korisnike zračnog prostora jednako kao i NOTAM poruke.

Kako bi se otišlo korak dalje u budućnost i primijenila dinamika objave ASM podataka (AUP/UUP, NOTAM) koja odgovara potrebama korisnika za provedbu naprednog fleksibilnog upravljanja zračnim prostorom (AFUA), bilo je potrebno omogućiti informiranje korisnika zračnog prostora o ograničenjima u zračnom prostoru u realnom vremenu na jasan i nedvosmislen način.

Ne smijemo zaboraviti i snažno nadiruće, netradicionalne, nove korisnike zračnog prostora čije vrijeme tek dolazi, a koji uz izuzetke, moramo to priznati, vrlo malo znaju o pravilima uporabe zračnog prostora i odvijanja zračnog prometa.

Navedena opažanja i problemi posebno su zamjetni u nižem i nekontroliranom zračnom prostoru koji je sam po sebi kompleksan iz aspekta dolaznih i odlaznih procedura za aerodrome i gdje se pojavljuje i najveći broj malih korisnika zračnog prostora (generalne avijacije, VFR letova, sportskih i drugih aktivnosti, policijskih, vojnih, medicinskih i protupožarnih letova) i RPAS/UAS operatora što dodatno usložnjava sigurnost svih korisnika.

Stoga je radna skupina unutar HKZP-a koju su činili ASM i IT stručnjaci odlučila razviti alat koji će omogućiti direktnu komunikaciju među svim korisnicima zračnog prostora i organizacije za ASM te objavu svih relevantnih informacija u realnom vremenu na jednostavan i 21. stoljeću primjeren način – putem IT tehnologija.

Ključna premisa kojom se vodila stručna skupina bila je objava svih informacija kojima nacionalna organizacija za ASM raspolaže u realnom vremenu i za sve korisnike zračnog prostora na jednostavan i svima jasan način, s namjerom da se podigne svijest i razina sigurnosti svih korisnika zračnog prostora.

Što je AMC portal

AMC portal jest web-alat za ASM koji pruža relevantne informacije korisnicima zračnog prostora u realnom vremenu, kako njima raspolaže i organizacija za ASM, omogućuje korisnicima rezervacije u zračnom prostoru direktnom predajom zahtjeva i komunikacijom s organizacijom za ASM.

Alat je prilagođen za uporabu na većini računalnih i mobilnih uređaja s posebnim naglaskom na pametne telefone i tablete (Android, iOS).

O funkcionalnostima AMC portala

AMC portal centralizirani je web-alat za ASM namijenjen svim korisnicima zračnog prostora za informiranje o trenutačnom statusu zračnog prostora, ali i o planiranim aktivnostima u zračnom prostoru u narednom periodu. Na njemu korisnici mogu na jednostavan način pročitati relevantne NOTAM i AUP/UUP poruke u tekstualnom obliku, ali i na intuitivan način pogledati učinak tih tekstualnih poruka na različitim kartama (satelit, VFR, IFR i slično) u 2D i 3D obliku te se brzo i efikasno pripremiti za provedbu vlastitih aktivnosti u zračnom prostoru.

Alat je omogućio direktnu komunikaciju putem sustava internih poruka svim registriranim korisnicima zračnog prostora s organizacijom za ASM (Ovlaštenim subjektom – Approved Agency (AA) i Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom –Airspace Management Cell (AMC)).

Putem AMC portala registrirani korisnici predaju nacionalnoj organizaciji za ASM svoje zahtjeve prema procedurama propisanima obvezujućim priručnikom za ASM (ASM Handbook) za rezervaciju i korištenje zračnog prostora na brz i jednostavan način.

Nakon propisanog postupka dekonflikcije i pregovaranja, organizacija za ASM objavljuje dnevnu odluku o uporabi zračnog prostora svim korisnicima zračnog prostora.

Uporaba internih poruka donosi i mogućnost brzog odziva malih korisnika na zahtjeve organizacije za ASM na taktičkoj razini za slučaj nepredviđenih okolnosti i potrebe za žurnim prestankom aktivnosti, što je posebno dobra praksa za RPAS/UAS operatore, a čime je još jednom sigurnost stavljena na prvo mjesto uz uvažavanje korisničkih zahtjeva i potreba.

Uz prethodno navedene funkcionalnosti, AMC portal zamišljen je i kao mjesto okupljanja zrakoplovne zajednice u najširem smislu, ali i novih korisnika zračnog prostora – RPAS/UAS operatora na kojemu svi oni mogu dobiti i opće informacije, najave važnijih događaja, pregled relevantne zrakoplovne regulative, edukativne materijale i još mnogo drugih korisnih materijala.

Iza dijela portala koji je dostupan korisnicima zračnog prostora (registriranim i neregistriranim) nalaze se upravljački moduli relevantnih zrakoplovnih službi nadležnih za upravljanje i uporabu zračnog prostora koji omogućuju nadležnim operatorima brz uvid u korisničke zahtjeve, analizu i ostale podatke potrebne za donošenje odluka za odobrenje korisničkih aktivnosti sukladno principima i postupcima ASM-a i FUA-a.

Sve relevantne službe potrebne za izdavanje odobrenja nalaze se na jednom mjestu, čime je omogućena brza analiza korisničkih zahtjeva i izdavanje potrebnih odobrenja za provedbu aktivnosti na siguran način.

Dovođenje svih relevantnih službi na jedno mjesto omogućilo je kvalitetniji nadzor korisničkih aktivnosti, što se posebno odnosi na RPAS/UAS aktivnosti.

Uvođenjem AMC portala omogućena je primjena principa FUA-a i postupaka za ASM za nove, brzorastuće korisnike zračnog prostora – RPAS/UAS operatere i njihove aktivnosti.

Zaključak

AMC portal kao moćan alat za ASM omogućio je uvođenje napredne fleksibilne uporabe zračnog prostora. Otišao je i korak dalje obuhvativši RPAS/UAS aktivnosti u zračnom prostoru čime je omogućio njihovu sigurnu provedbu uz povećanje sigurnosti i svih ostalih, tradicionalnih korisnika zračnog prostora.

Njegov modularni dizajn i filozofija daljnjeg razvoja usmjerena prema prepoznavanju i ispunjenju korisničkih potreba garancija su njegove neizostavne uloge u provedbi aktivnosti u zračnom prostoru i ispunjavanja zahtjeva koji se postavljaju pred organizacije zadužene za upravljanje zračnim prostorom u 21. stoljeću.

Posjetite nas na https://amc.crocontrol.hr/