Sunčana elektrana HKZP-a

22. rujna 2015.
Dovršetkom instalacije solarnih panela na nadstrešnici parkirališta početkom rujna, Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) pustila je u rad sunčanu elektranu instalirane snage 345 kW koja će tijekom ljetnih mjeseci opskrbljivati električnom energijom oko trećine dnevne potrošnje svojih postrojenja u sjedištu tvrtke u Velikoj Gorici. 
 
Prema Elaboratu isplativosti, ova investicija od oko 2,6 milijuna kuna isplatit će se kroz idućih 10 godina, dok je očekivani vijek trajanja fotonaponskog sustava oko 30 godina. Sva energetska postrojenja su znatno opterećenija tijekom ljeta zbog strogih režima hlađenja opreme i operativnih prostorija. Sa svojih 345 kW fotonaponska elektrana znatno će smanjiti opterećenje tijekom ljetnih mjeseci kad je sunčana insolacija (osunčanost) najveća.
 
Pored unapređenja energetskog sustava i pozitivnog financijskog učinka kroz uštedu i racionalno korištenje energije, za HKZP je važan i ekološki doprinos široj zajednici u Republici Hrvatskoj kroz  primjenu obnovljivih izvora energije. Ujedno, HKZP je jedan od prvih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u Europi, koji je za poslovne potrebe primijenio obnovljive izvore energije ovolike snage.
 
Glavni izvođač radova bio je Flamtron d.o.o. iz Kutine, a podizvođač zadužen za elektroinstalacijske radove EMGD d.o.o. iz Kutine.
 
Implementacijom ovog projekta HKZP daje izravan doprinos ostvarenju energetskog razvitka RH i sporazumu koji je potpisala Republika Hrvatska, a to je da se do 2020. barem 20% energije u Hrvatskoj mora proizvesti iz obnovljivih izvora, koji predstavljaju ogromne prirodne potencijale i omogućavaju proizvodnju energije uz vrlo niske emisije stakleničkih plinova i ostalih onečišćujućih tvari.