Projekt izgradnje zajedničkog objekta Ilin Vrh u Konavlima

5. ožujka 2018.

Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u svrhu zajedničke izgradnje i uporabe višenamjenskog infrastrukturnog objekta na lokaciji Ilin Vrh potpisali su danas direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe Vlado Bagarić i član Uprave – direktor Odašiljača i veza Mate Botica, te Predugovor o osnivanju prava građenja s don Tihomirom Šakotom, župnikom župe Gospe Karmelske kao vlasnika  zemljišta na kojem je planirana gradnja.
 
Radi podizanja kvalitete usluga koje pružaju trgovačka društva HKZP i OiV pokrenuli su realizaciju izgradnje višenamjenskog antenskog stupa i pratećih objekata za smještaj sustava nadzora zračne plovidbe s pripadajućom telekomunikacijskom opremom i smještaj elektroničke komunikacijske opreme za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga na lokaciji Ilin Vrh u Konavlima. 

Potpisivanjem dokumentacije ostvareni su uvjeti za pokretanje daljnje procedure izgradnje, od projektiranja, ishođenja potrebnih dozvola i izgradnje zajedničkog objekta.

Realizacija 25 milijuna kuna procijenjene vrijednosti investicije planirana je u 2018. i 2019., kada je u planu i  puštanje izgrađenog objekta u funkciju.
  
Hrvatska kontrola zračne plovidbe i Odašiljači i veze su trgovačka su društva od strateškog interesa i u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske. Rad na ovom zajedničkom projektu primjer je odlične suradnje dviju državnih tvrtki.

HKZP, uz usluge kontrole zračnog prometa, pruža i usluge komunikacije, navigacije i radarskog nadzora, zrakoplovnog informiranja i zrakoplovne meteorologije poštujući visoki stupanj sigurnosti zračnog prometa. 

OiV-ova djelatnost je prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih putem elektroničke komunikacijske infrastrukture. OiV-ova elektronička komunikacijska infrastruktura i djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koje obavlja od interesa je za RH sukladno s člankom 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama.