Prekogranični zračni prostor slobodnih ruta između Italije i jugoistočne Europe

22. ožujka 2024.

S 21. ožujka 2024. uspostavljen je prekogranični zračni prostor slobodnih ruta (Cross-Border Free Route Airspace ─ FRA) između zajedničkog zračnog prostora jugoistočne Europe (South East Common Sky Initiative Free Route Airspace ─ SECSI FRA) i talijanskog zračnog prostora (FRAIT) koji omogućuje korisnicima planiranje letova bez obzira na granice područja letnih informacija odnosno područja odgovornosti pojedinih sektora.

Prekogranične FRA operacije bit će dostupne H24 između FRAIT-a i SECSI FRA-a od razine leta FL195/FL205 do FL660, ovisno o pojedinoj državi odnosno pružatelju usluga u zračnoj plovidbi.

Cilj je inicijative omogućiti korisnicima zračnog prostora planiranje ruta po željenim profilima leta, što će rezultirati povećanjem troškovne učinkovitosti i smanjenjem utjecaja na okoliš, tj. smanjenjem potrošnje goriva i posljedično emisije stakleničkih plinova. Osim same uspostave FRA-a razinu sigurnosti i kapacitet treba održavati ili poboljšavati.

Prema Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 716/2014 bilo je potrebno implementirati FRA do 1. siječnja 2022., a prema Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/116, koja uključuje prekograničnu FRA povezanost s najmanje jednom susjednom državom do 31. prosinca 2025., SECSI FRA već je ostvario taj cilj povezujući se s istočnim sektorom DFS-a (EDDU East) u noći, dok je cjelodnevno povezivanje s FRAIT-om nastavak te inicijative.

SECSI je pokrenut 2016., a trenutačno obuhvaća zračni prostor Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Nastavak prekogranične inicijative jest širenje na jug prema Grčkoj i omogućavanje prekograničnih operacija između SECSI FRA-a i HELLAS FRA-a.

Također, u planu je i povezivanje SECSI FRA-a i FRACZECH-a, što bi omogućilo nesmetano povezivanje sa središnjom Europom u 2026. Do kraja desetljeća u planu je omogućiti prekogranične operacije između SECSI FRA-a i SEE FRA-a (zračni prostor Bugarske, Mađarske, Rumunjske, Slovačke, Moldavije i već spomenute Češke), čime bi se ostvarilo slobodno planiranje letova na prostoru gotovo trećine Europe.