Potpisan ugovor o suradnji na provedbi projekta upravljanja rizicima

4. prosinca 2018.
Vlado Bagarić, direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP), i prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, potpisali su danas ugovor o suradnji na provedbi projekta za implementaciju mjera i unaprjeđenje sustava integriranog upravljanja rizicima (ERM) u HKZP-u.
 
Ugovor o provedbi projekta temelji se na sporazumu o suradnji koji su Ekonomski fakultet i HKZP sklopili u siječnju 2018., a voditeljica je projekta prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić. Radi se o nastavku projekta za uspostavu i implementaciju sustava integriranog upravljanja rizicima u HKZP-u u kojem su sudjelovali HKZP-ovi ključni menadžeri i stručnjaci te tim stručnjaka Ekonomskog fakulteta Zagreb.
 
Projekt je uspješno završen krajem srpnja 2018., a rezultirao je pisanom politikom i procedurama upravljanja rizicima kao i registrom rizika u kojemu su evidentirani svi utvrđeni rizici, njihov utjecaj na poslovne ciljeve Društva, menadžeri odgovorni za pojedine rizike te mjere upravljanja i kontrolni mehanizmi.


 
Uspostavljanjem registra rizika ispunjeni su zahtjevi standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 kao i zahtjevi odredbi Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/2015). Pored toga, Politika i procedure ERM-a, provedena analiza, uključenost velikog broja menadžera i stručnjaka te promocija novog, prvenstveno strateškog, pogleda na upravljanje rizicima predstavljaju odličan institucijski i poslovni okvir za učinkovitije korporativno upravljanje koje se provodi u HKZP-u.
 
Ciljevi su novog projekta implementacija i nadzor učinkovitosti mjera upravljanja rizicima, prenošenje znanja o sustavu za ERM kroz organizaciju, daljnje usklađivanje sustava sa strategijom i poslovnim ciljevima te procesima planiranja i odlučivanja kao i utvrđivanje, vrednovanje i upravljanje rizicima vezanim uz realizaciju strateškog plana HKZP-a u razdoblju od 2020. do 2024.