Nova generacija kontrolora zračnog prometa

2. studenoga 2017.

Foto: Josipa Uzelac
(gornji red: Tomo, Antonio, Fran, Ivan, Ivan G., Filip, Viktor / donji red: Matej, Luka, Manuela, Krešo i Borna)

Nakon kraće pauze, HKZP ponovno šalje kandidate na zrakoplovnu akademiju Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS), Langen (Njemačka), na inicijalno osposobljavanje tj. objedinjeni tečaj osnovnog osposobljavanja (Basic Training) i osposobljavanja za ovlaštenje (Rating Training) oblasnog radarskog kontrolora zračnog prometa (ACS).

Nova generacija od 12 kandidata za kontrolore zračnog prometa osposobljava se u DFS-u od listopada 2017. do srpnja 2018. Kandidati koji uspješno završe inicijalno osposobljavanje nastavit će osposobljavanje za lokaciju (Unit Training) u Zagrebu.