Erupcija islandskog vulkana Bardarbunga

2. rujna 2014.

Vulkan Bárdarbunga jedan je od najvećih na Islandu i prekriven je gotovo kilometar debelim vječnim ledom, a njegova pojačana seizmička aktivnost krajem kolovoza ove godine postala je prijetnja za zračni promet u Europi.

Naime, otapanje tolikih količina leda uslijed erupcije dovelo bi do gotovo izvjesne mogućnosti velikih poplava u podnožju vulkana i obližnjim područjima, a prisutnost velike količine vulkanskog pepela mogla bi utjecati na zračni promet.

Eurocontrol kao upravitelj mreže prati razvoj situacije te kroz posljednjih nekoliko tjedana obavještava zrakoplovni sektor o statusu vulkana.

Kod vulkanskih erupcija za zračni promet nije toliko opasna mogućnost smanjene vidljivosti, s obzirom na to da su zrakoplovi danas opremljeni kvalitetnim navigacijskim sustavima, već sastojci vulkanskog pepela koji mogu oštetiti ili zagušiti osjetljive motore zrakoplova.

Na međunarodnoj razini, za praćenje vulkanske aktivnosti i prognozu gibanja oblaka vulkanskog pepela zaduženi su savjetodavni centri za vulkanski pepeo Organizacije za međunarodno civilno zrakoplovstvo (ICAO-VAAC centri), a za vulkane na Islandu zadužen je VAAC London (u sklopu britanske nacionalne meteorološke službe).

S obzirom da vulkanski pepeo može utjecati na odvijanje zračnog prometa, obveza je nacionalnih pružatelja zrakoplovnih meteoroloških usluga izdavanje pravovremenih upozorenja za sve sudionike zračnog prometa (WV SIGMET). U Hrvatskoj je za to zadužena Hrvatska kontrola zračne plovidbe koja izdaje odgovarajuća upozorenja u slučaju pojave vulkanskog pepela te eventualnih restrikcija u zračnom prometu Republike Hrvatske.