Oblasni radarski kontrolor

Centar oblasne kontrole Zagreb
26. svibnja 2020.
Centar oblasne kontrole Zagreb

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2
objavljuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto

1. Oblasni radarski kontrolor (m/ž)

Uvjeti:

  • dozvola kontrolora zračnog prometa s ovlaštenjem/posebnim ovlastima ACS/RAD
  • znanje engleskog jezika – minimalno ICAO razina 4
  • poznavanje hrvatskog jezika
  • zdravstvena sposobnost (kategorija 3)
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili države članice Europske unije.

Uz pisanu prijavu priložiti:

  • životopis
  • presliku dozvola kontrolora zračnog prometa s ovlaštenjem/posebnim ovlastima ACS/RAD s upisanom jezičnom ovlasti
  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu države pripadnosti
  • certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 3
  • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci.

Dozvola kontrolora zračnog prometa koja nije izdana u Republici Hrvatskoj podnosi se na priznavanje Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Kvalificirani kandidati s važećom dozvolom uputit će se na prijelazno osposobljavanje (Conversion Training) za lokaciju LDZO. Kandidati kojima su istekla ovlaštenja/posebne ovlasti uputit će se na osposobljavanje za lokaciju sukladno Planu osposobljavanja za lokaciju Zagreb ATCC.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 5 godina, uz uvjet uspješno završenog osposobljavanja za lokaciju i stjecanja ovlaštenja/posebne ovlasti oblasnog radarskog kontrolora zračnog prometa (ACS/RAD LDZO).

Oglas je otvoren do opoziva.

Prijave na oglas podnijeti na adresu:
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., 10410 Velika Gorica, P.P. 103

Prijava – Oblasni radarski kontrolor

U slučaju poteškoća s online prijavom, životopis i traženu dokumentaciju pošalji nam putem e-pošte na adresu .